شکایت فوتبال ایران رد شد اما

دیشب تا صبح یک چشم باز و یک چشم بسته گزارش لحظه به لحظه کمیته بررسی به شکایت فوتبال ایران رو پیگیری می کردم. کمیته به دور سوم رسید و درست مثل خود مسابقه نفس گیر شده بود. اما نهایتا شکایت ایران رد شد.

با اینکه خمار شدم اما یه چیزی توی  دلم می گفت که زیاد هم بد نشده … برای عراق این پیروزی گوارا و ضروری بود. ملت زخم خورده و اذیت شده و شکننده ایی شده اند  این روزها و این پیروزی حتما به ترمیم روحیه ملی شان کمک خواهد کرد. بد هم بازی نکردند خدا وکیلی. امیدوارم جام رو هم ببرن.

فوتبال ورزشی است که فقط در عضله و نبرد تن به تن و تاکتیک های روی زمین خلاصه نمی شود چون توپ بازی گرد است و همین آن را غیر قابل پیش بینی و جذاب می سازد. این هم یک قطعه جادویی که مثل شکایت ایران به جایی نرسید:

صبا صاد

Written By
More from ص.ص

انگار همیشه باید یکی بمیره تا بقیه قدر زندگی رو بدونن

مچاله ام کرد. فیلمی که به تماشاچی این فرصت رو می ده...
بیشتر بخوان