راهنمای ماساژ پای خانم ها

شاید توجه ساده عاطفی از طریق تماس و نوازشِِ شریک زندگی، زیاد در فرهنگ ما مرسوم نباشد ولی بی شک، به همراه خاصیتِ آرامبخش بودن پای عزیز زندگی مان، فرصتی است برای ماساژ دادن بعضی از عادت های تربیتی و فرهنگی که ناخواسته نصیب ما شده است.

 اول: یک بالش نرم روی زانوی خود بگذارید و روی آن را با یک حوله سفید بپوشانید. پای چپ او را بر روی بالش قرار دهید. با دست چپ پاشنه پا را به آرامی بگیرید و با دست راست سرپنجه پایش را سه بار در مسیر عقربه ساعت و بعد برعکس بچرخانید. همین کار را برای پای چپ وی نیز تکرار کنید.

اول: یک بالش نرم روی زانوی خود بگذارید و روی آن را با یک حوله سفید بپوشانید. پای چپ او را بر روی بالش قرار دهید. با دست چپ پاشنه پا را به آرامی بگیرید و با دست راست سرپنجه پایش را سه بار در مسیر عقربه ساعت و بعد برعکس بچرخانید. همین کار را برای پای چپ وی نیز تکرار کنید.

دوم: پای چپ را دوباره بر زانوی خود قرار دهید. ماده مرطوب کننده را بر روی شست دستان خود قرار دهید. هر کدام از انگشت های شست خودتان را با فشاری محسوس بر روی نقاط مرکزی کف پای او بفشارید. بعد به آرامی سطح به اندازه یک سکه را مثل دفعه قبل در سمت های عقربه ساعت و بالعکس مالش دهید. همین کار را با پای راست نیز انجام دهید.  

دوم: پای چپ را دوباره بر زانوی خود قرار دهید. ماده مرطوب کننده را بر روی شست دستان خود قرار دهید. هر کدام از انگشت های شست خودتان را با فشاری محسوس بر روی نقاط مرکزی کف پای او بفشارید. بعد به آرامی سطح به اندازه یک سکه را مثل دفعه قبل در سمت های عقربه ساعت و بالعکس مالش دهید. همین کار را با پای راست نیز انجام دهید.

 سوم: با نوک انگشتان دست به ترتیب شست تا انگشت کوچک پای وی را به آرامی بفشرید. بعد کف پای نزدیک به سرانگشتان او را هر بار به مدت 10 ثانیه از کوچکترین انگشت تا شست (در هر دو پا) ماساژ دهید.  

سوم: با نوک انگشتان دست به ترتیب شست تا انگشت کوچک پای وی را به آرامی بفشرید. بعد کف پای نزدیک به سرانگشتان او را هر بار به مدت 10 ثانیه از کوچکترین انگشت تا شست (در هر دو پا) ماساژ دهید.

اصلا هم مجبور نیستید به این تمرین های بسیار ساده بسنده کنید. یک عالم منبع تصویر و ویدئو این روزها می توانید در اینترنت پیدا کنید که با موقعیت فیزیکی و سن  شما و عزیزتان هماهنگ تر باشد.

Men’s Health Magazine

منبع تصویر

ویرایش مجدد و بازنشر از آرشیو مجله

More from مرد روز
هفت خوانِ فروش اسپرم
با گسترش تکنولوژی پیوند اسپرم و تخمک در شیشه های لابراتوار، بر...
Read More