نامه زیبای مارلون براندو به مهماندار هواپیما

-656db224-385e-4806-a1b6-395ed4a91c70

مارلون براندو وقتی ۴۲ ساله بود در طی سفری هوایی بر روی اقیانوس اطلس برای مدتی روبروی یک مهماندار هواپیما می نشیند. خانم مهماندار برای مراقبت از یک مسافر که حالش به طور ناگهانی بد شده بود مدتی روبرویش نشسته بود. تاثیری که جذبه این خانم بر مارلون براندو گذاشته بود چنان بود که او را وا داشت قبل از پایان سفر در نامه ایی زیبا، مهماندار را مخاطب قرار دهد. او به هنگام خروج از هواپیما این نامه را شخصا به مهماندار می دهد:

خانم عزیز

یک حالت غیرقابل توصیف در صورت شما است. حالتی دوست داشتنی که با تعریف معمولی از زیبایی فرق دارد. حالتی با وقار، لطیف و زنانه. به نظر می رسد دوران کودکی پر محبتی داشتید. شاید هم موجودیت ژنتیک شما تصادفاَ خیلی خوب درآمده است.

بدون در نظر گرفتن جذابیت و ابهتی که در حرکات و حالت شما است توانستید جلوه متینی از خودتان بروز دهید که دلپذیر است.

ملاقات هر چند کوتاه شما برایم جالب بوده است. ضمن آرزوی خوشبختی امیدوارم فرصت دیگری برای تلاقی نگاه مان به وجود آید.

آرزوی بهترین ها – مارلون براندو

نامه مارلون براندو

Letter kindly supplied by the lovely folks at Christie’s; thanks also to Helen Hall at the wonderful Dig Gallery. Image of Brando via Acid Cow

http://www.lettersofnote.com/2011/02/you-have-something-graceful-and-tender.html

نامه لطیف و عاشقانه فوق بی شک می تواند با لحن های بهتری نیز ترجمه شود

https://web.telegram.org/#/im?p=@marderoozmedia

More from ترجمه‌ی محمد رادفر
چرا تئوری توطئه وجود دارد
بعضی ها معتقدند فرود آمدن آپولو بر روی ماه که تقریبا در...
Read More