مد لباس برای کشیش و راهبه هم آمد

سلیقه لباس در زندگی امروزی ربط زیادی به نحوه کار کردن افراد ندارد. برای بسیاری از شهروندان داشتن انواع و اقسام لباس هم ربط زیادی به نیازشان  ندارد. این ادعا وجود دارد که در بسیاری از کشورها از حدود نیم فرن پیش به اندازه لازم وسایل برای مردم کشورهای غربی تهیه شده بود و اگر اتفاق جدیدی نمی افتاد اقتصاد در هم می ریخت.

در ضمن می گویند کمپانی های انبار کوچک اجاره ایی مثل قارج در حال سبز شدن در اطراف شهرهای بزرگ هستند. به تعبیری دیگر مردم نه تنها وسایل غیرضروری از شرکت ها را می خرند بلکه در عمل تبدیل به انبار همان شرکت های تولیدِ وسایل مد و مصرف می شوند و پولی هم برای انبار کردنش می پردازند. شاید به همین دلیل مد و ترغیب برای خریدن و یا ساختن سلیقه های جدید وارد دنیای مذهب هم شده اند. این لباسها الهام گرفته از لباس کشیش ها و راهبه ها است.

nicomede-talavera
nicomede-talavera
Masculine Nun
Masculine Nun
dimitris-alexandrou-by-thanos-verveniotis
dimitris-alexandrou-by-thanos-verveniotis
Muse Freja Beha Erichsen
Muse Freja Beha Erichsen
glassbook-magazine
glassbook-magazine

70831_1_800

192214_1_800

131504_2_800

136417_3_800

michael-c-hall-bullett
michael-c-hall-bullett
 z-rogenbuk-by-robin-alfin
z-rogenbuk-by-robin-alfin

منابع این تصاویر از مقاله زیر گرفته شده است

25 Religious Menswear Features

http://www.trendhunter.com/slideshow/religious-menswear-fashions

More from مهرانگیز پاشا
عکس های شگفت انگیز یک پدر از دخترانش
John Wilhelm با آنکه در خانواده علاقمند به عکاسی بزرگ شده بود...
Read More