آمارِ واقعیت ها – 4

Harpers-1401-302x410

حدوداً 200 هزار خدمتکار در شهرنیویورک کار می کنند

54 درصد نوجوانان امریکا، اولین رابطه جنسی شان را در خانه خود تجربه می کنند. 12 درصد شان درون ماشین

قیمت تسبیح الکترونیکی در «خلوتگاه عشق خدایی» در واتیکان 41$

میانگین مدت یک سکس در میان بشر 2 دقیقه است و برای شامپانزه 7 ثانیه

قیمت ورود به هتل ماریوت نیویورک که می توان از پنجره یکی از اتاق هایش جشن سال نو در میدان ساعت را مشاهده کرد 3500$

55 درصد مغازه های اسلحه فروشی امریکا معتقدند که قوانین خرید 2006-05_350x476اسلحه زیادی آسان است

57 درصد زنان امریکا معتقد به عشق در نگاه اول هستند. برای مردان این رقم 66 درصد است.

نزدیک به 950 هزار نفر از کارکنان رستوران های زنجیره ایی امریکا محتاج کمک های دولتی و استانی هستند. هزینه کمک های فوق 700 میلیون دلار در سال است.

50 نفر برای شغل جلادی در شهر نیو جرسی فرم درخواست کار پر کردند.

یکی از قدیمی ترین و مستقل ترین مجلات امریکا Harper’s Magazine بخشی دارد به نام « لیست آمار» که بدون حاشیه پردازی، مستقیما به سراغ ارقام و آماری می رود که احتیاج به توضیح و تفسیر ندارند. هر ماه، منبع آمار تهیه شده در لیست، در صفحات پایانی مجله درج می شود.