مردی وارد زندگیم شده که متاهله

cars_1964

من یه دختر 28 ساله هستم که مدتیه مردی وارد زندگیم شده که متاهله خیلی سعی کردم مقاومت کنم در مقابلش ولی نشد هرباربه یه نحوی هی راضیم کرد.الآنم وابستش شدم نه نمیتونم نبودنشو قبول کنم نه بودنشو. زندگیم بهم خورده اصلا آرامش ندارم. بمن کمک کنین.

سارا

سارای عزیز
در قدم اول دست از احساس بد و گناه بردار چون به هر حال٬ دلایل مشخصی وجود داشت که منطقا و از نظر عاطفی این رابطه را پذیرفتی. این رابطه به هر حال تاکنون بخشی از نیازهایت را تامین می کرد.

اما سارای عزیز این نوع رابطه هر چند بر اساس تفاهم و نیاز دوطرفه ایجاد شده است ولی چون از تجربیات موفق زناشویی نیست دیر یا زود مشکلات خاص خودش را ایجاد خواهد کرد. اگر قدرت و توانایی ادامه این رابطه به صورت یک ماجرای کناری در مسیر کار و تحصیل در تو وجود داشت می توانستم بگویم ادامه اش در کوتاه مدت ممکن است برایت اشکالی نداشته باشد ولی اشاره تو به وابستگی و ادامه نیازمندانه به این رابطه می تواند بسیار مخرب تر از این که گفتی باشد. از همه مهمتر برای هویت٬ شخصیت و استقلال خودت.

آرزوی بهترین ها
بهمن

Written By
More from بهمن
می ترسم هیچوقت نفهمم عشق چیست
سلام، من دختری ۲۲ ساله هستم. حدود سه سال است با پسری...
Read More