رابطه بین مرگ و سکس

ancient-greek-painting - در وصف سکس و تاثیرش مدام حرف زده می شود ولی آیا باید نگران مرگ خود در حین این عمل دوست داشتنی هم باشیم؟ این سئوالی است که محقق علوم جنسی  Leonard Derogatis به دنبال یافتن پاسخ کمی دقیقتر برایش بود. مطالعه ایی که او مدتی پیش به اتمام رسانده به طور مشخص در باره نسبت سکته قلبی و آمیزش جنسی بود.

انگلیسی ها برای این اتفاق اصطلاح« مرگ روی زین – dying in the saddle » را به کار می برند. فرانسوی ها نیز از آن به عنوان« مرگ کوچک – la mort d’amour » یاد می کنند.

یک تیم از محققین آلمانی پرونده ۲۱ هزار کالبدشکافی را با دقت مورد بازبینی قراردادند و خوشبختانه به این نتیجه رسیدند که سهم مردن آدم ها در حین آمیزش جنسی بسیار ناچیز است. از میان پرونده فوق٬ ذکر شده بود که فقط ۳۹ نفر که اکثرشان در حین آمیزش با روسپی ها بودند با سکته قلبی فوت کردند. البته این عدد به دلایل متنوع رقم درستی نیست چون بخشی از آمار در این زمینه ثبت نمی شود.

به عنوان مثال اگر یکی از زن و شوهرها در حین عمل جنسی سکته کنند ماجرای مرگ به کالبدشکافی نمی انجامد و ارقام مرگ و میر در این زمینه که عمومی تر و گسترده تر است ثبت نمی شود. بر طبق تخمین دکتر Derogatis هر ساله در امریکا  کمی بیشتر از ۱۱ هزار نفر در حین آمیزش جنسی فوت می کنند. رقمی که با تعداد صدمات جانی ناشی از مسمومیت غذایی در امریکا برابری می کند.

در مجموع ۶ دهمِ درصد از آدم ها در حین سکس جان شان را از دست می دهند.

The 7 weirdest things science has taught us about sex – Anna Pulley

http://www.salon.com/2014/12/14/masturbating_a_dolphin_7_weirdest_

things_science_has_taught_us_about_sex_partner/

ویکی پیدیا

مرد روز در تلگرام

 

More from ماهان طباطبایی
تقلید، موثرتر از کشف و اختراع است
تقلید، موثرتر از کشف و اختراع
Read More