لباسی برای ملاقات اول با یک خانم

ایتالیایی ها اسمش را گذاشته اند spezzato که ترکیبی است از دو تکه لباس کمابیش متفاوت که قرار نیست با هم یکجا باشند. معمولی ترین مورد٬ پوشیدن کت رسمی با شلوار لی است. ولی این فقط یک شروع از  نوعی از سلیقه لباس است. بقیه اش بر می گردد به طبع خودتان و شناختی که از قرار ملاقات خود دارید.

ملاقات و تاثیر اول بی شک در ادامه آشنایی و دعوت های بعدی تعیین کننده است. این لباس نیمه رسمی همزمان جدی و سبکسری را با خود دارد٬ هم احساس متانت را منتقل خواهید کرد و هم احیانا عصبی و خجول بودن را تحمل پذیرتر خواهد ساخت. این لباسِ در ظاهر ساده٬ اعتماد به نفسِ لباسی که شاید زیادی گران باشد و زیادی به چشم خواهد آمد را بی سر و صدا خواهد داشت.

tommy ton 25tommy ton 23tommy ton 2gqparis-1adam-kelly1Men Street Fashion amsterdam - Copy

Written By
More from سام

یک آهنگساز خاص Jun Miyake

این قطعه موسیقی را برای تان انتخاب کردم تا نحوه متفاوتی از...
بیشتر بخوان