لباسی برای ملاقات اول با یک خانم

ایتالیایی ها اسمش را گذاشته اند spezzato که ترکیبی است از دو تکه لباس کمابیش متفاوت که قرار نیست با هم یکجا پوشیده شوند. مثل پوشیدن کت رسمی با شلوار لی …

ملاقات و تاثیر اول بی شک در ادامه آشنایی و دعوت های بعدی تعیین کننده است. این لباس نیمه رسمی هم جدی است و هم سبکسرانه … چون کمی بازیگوشانه است احیانا عصبی و خجول بودن در طی ملاقات اول را تحمل پذیرتر خواهد ساخت. این لباسِ در ظاهر ساده، به اندازه یک لباس گرانقیمت، اعتماد به نفس، فراهم خواهد کرد.

tommy ton 23

tommy ton 2

gqparis-1

adam-kelly1

Men Street Fashion amsterdam - Copy

Written By
More from سام
هومن اژدری خوب می خونه
این روزها شنیدن یک ترانه همراه شده با یک عالم ماجرا که...
Read More