چرا بعضی مردان فکر می کنند جذاب و خواستنی نیستند

افسانه

زن زیبا و مرد ثروتمند، زوج شیکی هستند که تقریبا همه نمونه هایی از آنها را در زندگی دیده ایم. البته برای مرد ثروتمند و زن زیبا یک عالم اما و اگر نیز وجود دارد. می گویند زن زیبا چشمش به پول مرد ثروتمند است و مرد متمول هم به هر دری می زند و تا سر حد مرگ کار و ریسک می کند تا خانم افسانه ایی  که نگهداری اش پر هزینه است را در کنار خود داشته باشد.

شب گذشته به یک مهمانی شلوغ دعوت شده بودم که حداقل دهها مرد و زن همسن و سال خودم حضور داشتند. جمعی حدود بین ۲۵ تا ۳۵ ساله بودیم. شب شگفت انگیزی بود چون تقریباْ همه مردانی که فرصت گپ و گفتگو با آنها را داشتم امیدشان برای یافتن شریک زندگی را از دست داده بودند. اصلاْ درک این ماجرا برایم دشوار بود و نمی توانستم تصور کنم  چطور همگی شان نجنگیده تسلیم شده بودند.

مردانی که در مهمانی ملاقات کردم اکثریت شان ناراحت این قضیه بودند که به لقب و موقعیت «مرد موفق و ثروتمند» دست نیفتاده اند. من در باره خانم های جوان مهمانی٬ اطلاع زیادی نداشتم ولی گفتگو با سه نفرشان متقاعدم ساخت تنها چیزی که این نسلِ زنان کمتر لازم دارند حمایت مالی مردان است.»

چرا با وجود آنکه درآمد و تحصیلات مردان بیشتر شده است و بسیاری از دختران و زنان نیز از استقلال مالی برخوردارند مردان همچنان به دنبال مبدل شدن به « مرد ثروتمند» هستند؟ در مهمانی دیشب٬ من حتی متوجه شدم که این ماجرای مرد ثروتمند نبودن توانسته است با قدرت تمام، جذاب بودن بعضی مردان را تحت الشعاع قرار دهد. شاید برای همین، مردانی که دیشب ملاقات کردم فکر نمی کردند جذاب باشند.

شاید تنها حسی که در بین مهمانی دیشب وجود نداشت حس اعتماد بود. مشکل اصلی افسانه مرد ثروتمند و زن زیبا شاید در این حقیقت نهفته باشد که هیچکدام نمی تواند به دیگری اعتماد کند.

آیا می تواند دهها سال بدبینی٬ تهمت٬ شایعات و بی احترامی در یک جامعه رواج داشته باشد و افراد جامعه سرشار از حس اعتماد به نفس باشند؟

مریلین مونرو در فیلم Gentlemen Prefer Blondes می گوید:« مرد ثروتمند بودن و زن خوشگل بودن عین هم هستند»…

More from سعید داورپناه
تئوری تکامل ابرو در پیشانی انسان
همه ما در بالای چشم مان در جلوی پیشانی، ابرو داریم ولی...
Read More