دوربین مخفی روی باسنِ مدل و تذکر در باره سرطان پروستات

خانم جوانی با نصب دوربین مخفی بر روی شلوارش نگاه مردان زیادی را که به باسن او چشم دوخته بودند ضبط می کند. این ویدئو قصد توهین یا اثبات چیزی را ندارد. از یک توجه طبیعی مردانه استفاده کرد تا بگوید به همان اندازه که به سایر چیزها توجه می کنید به خودتان هم نگاه کنید. تاکید روی باسن نیز رابطه مستقیم دارد با معاینه مخصوص پروستات که در همان حوالی باسن مردان است. پیامی در پایان ویدئو می آید که « آقایان بد نیست باسن خودشان را هم چک کنند» چون از هر ۷ مرد یک نفر سرطان پروستات می گیرد. اگر آقایان اجازه دهند مورد معاینه قرار بگیرند این سرطان ۱۰۰ درصد قابل کنترل است.

منبع:

کمپین سبیل مرد روز

آلبوم سبیل سلفی

More from مرد روز
شش تاثیر ناگوارِ کمبود رابطه جنسی
بر اساس آخرین تحقیقات، نسل جوان کمتر از بقیه دوره های گذشته...
Read More