کاریکاتور روز – مغازه مردانِ پرورشی و آزاد

Sergey Semendyaev Ukraine -5-XL
Sergey Semendyaev – Ukraine

می تونم بپرسم ان یکی که اون گوشه برا خودش داره تنها شنا می کنه پرورشی هست یا آزاد؟

More from مرد روز
زودانزالی نگرانم می کند
مردی هستم سی ساله با یک فرزند ولی معمولا در هنگام مقاربت...
Read More