کاریکاتور روز – مغازه مردان فروشی

Sergey Semendyaev Ukraine -5-XL
Sergey Semendyaev – Ukraine

می تونم بپرسم ان یکی که اون گوشه برا خودش داره تنها شنا می کنه پرورشی هست یا آزاد؟

 

 

More from مرد روز

توالت عمومی قابل روئیت

https://cdn.cnn.com/cnn/.e/interactive/html5-video-media/2020/08/18/Tokyo_toilet_01.mp4   اولین توالت عمومی ۱۷۰ سال پیش در لندن مورد استفاده...
بیشتر بخوان