کاریکاتور روز – مغازه مردان فروشی

Sergey Semendyaev Ukraine -5-XL
Sergey Semendyaev – Ukraine

می تونم بپرسم ان یکی که اون گوشه برا خودش داره تنها شنا می کنه پرورشی هست یا آزاد؟

 

 

More from مرد روز

کاریکاتورهای مردانه

[caption id="attachment_82200" align="aligncenter" width="800"]  [/caption]
بیشتر بخوان