کاریکاتور روز – مغازه مردانِ پرورشی و آزاد

Sergey Semendyaev Ukraine -5-XL
Sergey Semendyaev – Ukraine

می تونم بپرسم ان یکی که اون گوشه برا خودش داره تنها شنا می کنه پرورشی هست یا آزاد؟

More from مرد روز
گشت ارشاد در ساحل شیکاگو – ۹۰ سال پیش
حدود ۹۰ پیش در شیکاگو و سایر نقاط امریکا برای زنان، مایوی یک...
Read More