کاریکاتور روز – مغازه مردانِ پرورشی و آزاد

Sergey Semendyaev Ukraine -5-XL
Sergey Semendyaev – Ukraine

می تونم بپرسم ان یکی که اون گوشه برا خودش داره تنها شنا می کنه پرورشی هست یا آزاد؟

More from مرد روز
افزایش بی‌دینی در امریکا
 تاکنون چندین سنجش عمومی توسط موسسات معتبر آمارگیری در امریکا صورت گرفته...
Read More