کاریکاتور روز – ترافیک جنگ در خاورمیانه؟

This-weeks-KALs-cartoon-The-Economist

اکثر کشورهای عامل ترافیکِ مرگبار خاورمیانه را می توانید در این کارتون ببینید ولی به نظر می رسد کارتونیست مجله اکونومیست Kevin Kallaugher یکی از عاملین اصلی ترافیک را از قلم انداخته است.

http://www.kaltoons.com/

More from مرد روز

کاریکاتور روز – به دنبال یادگاری سکسی

http://www.bestcartoons.net/Car/Simavi-2003/i-LwBQ5Q5
بیشتر بخوان