عروسی به سبک Bonnie and Clyde

بانی و کلاید یک زوج راهزن در دوران رکود اقتصادی بزرگ امریکا ( حدود ۹۰ سال پیش) بودند که به اتفاق چند نفر دیگر به فروشگاه ها و پمپ بنزین ها و بانک ها دستبرد می زدند. این زوج  مجرم به دلایل مختلف تبدیل به نوعی قهرمان هم شده اند. فیلم و نمایش و داستان های زیادی پیرامون زندگی این دو خلافکار نوشته شده است.
اینها را بدانی و شانس بیاوری در یکی از محلات شهر٬ تورونتو شاهد عکسِ عروسی گرفتن یک زوج در کنار یک کامیون زنگ زده متعلق به دوران بانی و کلاید باشی …

by Saide Kardar
Toronto distillery district


by saide kardar

by saide kardarاین هم صحنه آخر

و دلخراش کشته شدنِ بانی و کلاید که در چندین فیلم هالیوود تصویر شده است.

Written By
More from سعید
جدول عمر 11 مذهب رسمی
عمر مذاهب رسمی جهان http://blog.beliefnet.com/religion101/2012/10/how-old-are-the-religions.html
Read More