ادامه جنگ هفتصد ساله روسیه و اوکرائین

سربازان اوکرائینی یک مظنون به جاسوسی را کتک می زنند
سربازان اوکرائینی یک مظنون به جاسوسی را کتک می زنند

قبل از تسخیر روسیه توسط مغولها در اواسط قرن 13 میلادی، منطقه پهناور فوق به دست روس های کی یف اداره می شد. شکست و تسلیم روس های کی یف باعث فروپاشی اتحاد بین روس ها و اوکراینی ها شد.

با آامدن بلشویکها در قرن بیستم، اتحاد جدیدی بین دو دشمن دیرینه ایجاد شد ولی دیری نپائید که دوران بدبختی های اوکراین به مرحله جدیدی رسید. قحطی بزرگ  Holodomor که به ادعای اوکرائینی ها عمدی بود بیش از 7 میلیون اوکرائینی را در دوران استالین به کام مرگ کشاند.

اوکرائین بعد از فروپاشی شوروی اعلام استقلال کرد. ماجرای نزدیکی اوکرائین به اروپا، شروع تنش هایی بود که به تهدید رسمی پوتین در سال 2008 منجر گشت. او تهدید کرد اگر اوکرائین به غرب بپیوندد روسیه چاره ایی ندارد جز آنکه منطقه کریمه را  باز پس بگیرد.

بعید نیست آتش یک نفرت کهنسال، بار دیگر و به سرعت این دو مرکز قدرت در منطقه را به آتش بکشاند. در این گزارش مصور می بینیم در جدیدترین جنگ روسیه و اوکرائین، به احساس وطن پرستی میدان می دهند. به مردم بیگناه و مراکز معیشت همدیگر حمله می کنند. با افتخار اسیر می گیرند و با تشویق مذهب، اماده کشتن همدیگر می شوند.

چتربازان روسی  اسیر شده توسط اوکرائینی ها
چتربازان روسی اسیر شده توسط اوکرائینی ها
اسرای اوکرائینی در منطقه طرفداران ملحق شدن به روسیه
اسرای اوکرائینی در منطقه طرفداران ملحق شدن به روسیه
حمله طرفداران روسیه به اسرای اوکرائینی
حمله طرفداران روسیه به اسرای اوکرائینی
بچه های  به تله افتاده در بین دو نفرت، مشغول بازی با جنگ هستند
بچه های به تله افتاده در بین دو نفرت، مشغول بازی با جنگ هستند
پناهندگان اوکرائینی به روسیه در کمپی نزدیک مرز
پناهندگان اوکرائینی به روسیه در کمپی نزدیک مرز
انهدام محل زندگی همدیگر
انهدام محل زندگی همدیگر
کشته شدن غیرنظامیان
کشته شدن غیرنظامیان

منبع عکس ها

http://www.theatlantic.com/infocus/2014/08/nato-russian-soldiers-operating-in-ukraine/100800/

More from سعید داورپناه
افسردگی واکنشی است عاقلانه به مشکلات دنیای دیوانه
وارد محل کار می شوی و مدیر بخش از تو می خواهد...
Read More