دختران و پسران ایرانی غیرعادی نیستند

خالکوبی ممنوع است
خالکوبی به صورت پنهانی

عکاس و خبرنگار ایرانی« مهران همراهی» اعمال جوانان ایرانی را به صورت یک پروژه عکس ضبط کرده است. اعمال و رفتاری که در داخل کشور به عنوان مخالف با قوانین و ارزش های رسمی شناسایی شده است. اعمال ساده ایی نظیر لباس دلخواه پوشیدن تا نوشیدن مشروبات الکلی که تقریبا برای اکثر جوانان ۲۰ سال به بالای دنیا، طبیعی و قانونی است. او درمقدمه پروژه اش با عنوان Iranian People, Ordinary or Criminals می نویسد:« جمعیت اصلی ایران را زیر ۳۵ ساله ها تشکیل می دهند و اکثریت شان خواهان یک زندگی معمولی و همردیف با بقیه جوانان دنیا هستند.»

Mehran Hamrahi 2
مشروب و سیگار کشیدن باید به صورت مخفی انجام بیابد
د
به خاطر محدودهای تفریحی٬ گشت زدن بی هدف در جاده ها تفریح به شمار می رود
Mehran Hamrahi 9
برای کشوری که در مصرف وسایل آرایش نفر هفتم جهان است دختران و زنانش گاهی برای آن تنبیه هم می شوند
پوشیدن لباس برای دختران و زنان جوان همیشه دردسرافرین بوده است ولی کوتاه نمی آیند
پوشیدن لباس برای دختران و زنان جوان همیشه دردسرافرین بوده است ولی کوتاه نمی آیند

 

 

More from مهرانگیز پاشا
تصاویرِ کانادایی که خیلی ها ندیدند
کلوپ موتور سواران هندی، سرخپوست مدرن شده و شهری که فقط 8...
Read More