طلسمِ آلت مردانه

 در این میان می توان بر روی رشد اقتصاد بازار سیاه، افزایش شغل هایی نظیر دزدی و خرید و فروش اعضای بدن که طمع درآمدهای خاص را نوید می دهد نیز انگشت گذاشت.

Penis Snatching

این حقیقت را هم باید در نظر گرفت که وحشت دزدیدن آلت جنسی قدمت طولانی دارد و در اسناد و کتاب های اروپای قرن 15 و 16 میلادی نیز ذکرشده است. آخرین حمله شوکه آور در قرن بیستم، مربوط می شود به سنگاپور و شیوع عمومی این ادعا که مردان معتقد بودند آلت مردانه آنها بر روی بدن شان محو می شود ادعایی که در مدت کوتاهی، بیمارستان های شهر را با ترافیک سنگین مواجه کرده بود.

در افریقای 20 سال گذشته، مهاجرت عظیم مردم روستاها به شهرها باعث شده است که حریم خصوصی مردمی که عادت دیدن و تردد بین غریبه ها را نداشتند در شهرهای پر از جمعیت بشکند.

تغییر سریع زندگی و جابجایی سریع موقعیت اقتصادی و اجتماعی و بسیاری از عوامل دیگر دست به دست هم می دهند تا زمینه های یک اضطراب عمومی فراهم شود. به همین دلیل است که بیشتر رفتارها و خرافات های جدید در شهرها شکل می گیرد.

شواهد و نقل قول ها، حاکی از ان است که گویا یک مرد مسافر بعد از خریدن چای از یک قهوه خانه و پرداخت پول، به قهوه چی دست می دهد و در همان لحظه، صاحب مغازه ضمن داشتن احساسی شبیه برق گرفتگی، فریاد بر می آورد که عضو تناسلی اش طلسم و به اندازه شومبول یک بچه کوچک شده است. در میان همهمه مردم، یک مرد دیگر نیز فریاد زده است که « ای وای، مال من هم از چنگم در آمده است.»

اشاره بعدی به این نکته است که هر دو عامل ایجاد و گسترش شایعه خرافی یعنی هم فردی که فکر می کند آلت مردانه اش طلسم شده است و هم، مسافر از همه جا بی خبری که برای ابراز تشکر دست می دهد قربانی این ماجرا هستند.

برای مثال، گروه های شبه نظامی که کنترل شهر « ترینگولو» را در دست دارند مرد غریبه ایی که دست دادنش با قهوه چی یک اپیدمی وحشت در باره قاپیدن آلت تناسلی به راه انداخته بود را دستگیر می کنند چون به گفته خودشان، اگر او را دستگیر نمی کردند بی شک زنان منطقه او را قطعه قطعه می کردند. هر چند فردای روز دستگیری، نظامیان، مرد بیگناه را تیرباران می کنند.

گزارش ها از شاهدان عینی و دوستان و اقوامِ مردان مورد طلسم واقع شده، مردانی که مدعی هستند در حین تماس با مردان غریبه، آلت شان مورد شبیخون یک طلسم قرار گرفته است واقعا عضو جنسی شان کاملا کوچک می شود.

شایعات زیادی نیز در باره تاجران شهرهای بزرگ افریقایی وجود دارد و اینکه یکی از راه های دستیابی آنها به ثروت زیاد، دزدی و اخاذی های بازار سیاه و بازار خرید و فروش اعضای بدن می باشد. در طی اپیدمی های ایجاد شده، بازار دعانویس ها، فروشندگان کتابها و جزوه های مذهبی رواج می یابد.

مردان دستبندهای محلی به عضو جنسی خود می دوزند. دستانشان را در جیب لباس های شان می گذراند تا به هر شکل ممکن، خطر قاپیده شدن و طلسم شدن را به حداقل برسانند. در خیابانهای پر تردد راه نمی روند و آنها که قدرت مالی اش را دارند از رمال ها و جادوگران می خواهند که برای شان یک نسخه جادویی تهیه کنند.

.

Penis Snatching on the Rise — Africa’s Genital-Stealing Crime Wave Hits the Countryside

http://www.alternet.org/world/penis-snatching-rise-africas-genital-stealing-crime-wave-hits-countryside?paging=off

Louisa Lombard is a postdoctoral fellow in geography at te University of California, Berkeley

در باره رفتار غیرعادی کورو

real psychological disorder called koro

Penis-Snatching Panics Resurface in Africa

http://www.livescience.com/28015-penis-snatching-panics-koro.html

More from مهرانگیز پاشا
طراح مد ورونیکا بشارتیان
آقایان ( مجرد یا متاهل) بد نیست گاهی در کنار اطلاعات و...
Read More