به دختران مجرد اینها را نگوئید

single-woman

درصد زیادی از آدمها، مجرد زندگی می کنند ولی ما به خاطر تربیت و عادت، هنوز حاضر نیستیم این واقعیت را عادی فرض کنیم. تعجب ما از دیدن دختران مجرد، یکی از آنها است. با دیدن آنها، اصرار داریم به خیال خودمان تسکین دهنده باشیم که:

 تو که خیلی خوشگلی!؟ … باور نمی کنم مردی توی زندگی ات نباشه

مگر خودت خیلی خوشگلی بودی که یه مرد تو زندگی ات هست. من مردی در زندگیم نیست چون هنوز پیش نیامده. مشکلی ندارم و مستاصل هم نیستم.

 خوش به حالت که مجردی. مردا واقعا احمق هستند

نه مردا احمق نیستند. خیلی با حال و باهوش و با مزه اند. مردها بازو دارند و من یکی از اون بازوها را می خواهم. چون جلوی من هنوز سبز نشدند باعث نمیشه احمق باشند.

درک می کنم وضعیتت را … من هم یادم می آید چه احساسی داشتم وقتی ۲۵ ساله بودم و مجرد

 مجرد بودن توی دهه ۲۰ سالگی خیلی با مجرد بودن در ۳۰ سالگی فرق داره. تو ۲۰ سالگی، اکثر آدم های دور و بر، مجرد هستند. 

حوصله ات سر نمیره؟

آخه چرا حوصله ام سر بره. همه روز مثل بقیه کار می کنم و شبها  و اخر هفته ها هم که یک عالم برنامه ریخته همه جا. شما حوصله ات سر نمیره همیشه باید  چسبیده باشی به خونه و زندگی؟

تنهایی چیز بدیه

مجرد بودن چه ربطی به تنهایی داره. مگه تو که متاهلی خیلی اجتماعی هستی؟ آخرین بار کی با همسن و سالات رفتی سفر یا با رفقات بری سینما یا رستوران؟ اصلا خودت بعد ازدواج دوست صمیمی برات مونده؟   

  اگر بخواهی من یک مجرد می شناسم. می خواهی برایت جفت و جور کنم؟

 خیلی ممنون هستم ولی با آشنایی اینطوری راحت نیستم. کاش به جای این کار می گفتی: « ما داریم می رویم شب بیرون با چند تا از دوستان … دوست داری بیا، خوش خواهد گذشت»

 

10 Things NOT to Say to Your Single Friends By Shani Silver

http://www.alternet.org/10-things-not-say-your-single-friends?paging=off¤t_page=1#bookmark

http://www.freedigitalphotos.net

image source

http://theprayingwoman.com/wp-content/uploads/2014/11/single-woman.jpg

More from مهرانگیز پاشا
چند نظر متفاوت در باره مد و شیک پوشی
شاید به اندازه تک تک آدم هایی که به مد و لباس...
Read More