قوانین جدید برای انتخاب شریک زندگی

یک رابطه را بر اساس حدس و گمان ایجاد نکنید. نیازهای خود را تشخیص دهید و آنها را آشکارا بر زبان آورید. هر چه در ذهن شما می گذرد را بدون واهمه در میان بگذارید.

اختلاف نظر و تفاوت ها برهم زننده یک رابطه نیست. احساس بد داشتن نسبت به تفاوت های بین خودتان، صدمه می زند.

یادگیری و تبحر در گفتگو و چانه زدن برای رسیدن به یک راه حل مناسب، بسیار ضروری است.

داشتن سکس خوب٬ زیاد کار نمی برد ولی ایجاد حس صمیمیت و اعتماد، انرژی بیشتری می طلبد. صمیمیت یعنی افشا کردن ترس ها و نگرانی و برملا کردن احساسات بسیار شخصی به فرد مقابل …

معذرت خواستن به هر شکلی که باشد حتی با حالت شوخی و تمسخر خوب است.

–  تکیه کردن به شریک زندگی، طبیعی و ضروری است ولی وابستگی زیادی، منجر به احساس زیادی بودن و آویزان بودن خواهد شد.  همیشه فرد مستقل باشیم از هر نظر….

– برای شریک زندگی تان، دوست داشتن شما راحت تر خواهد بود اگر خودتان احساس خوبی نسبت به خود داشته باشید. به خودتان احترام بگذارید.

– شیطنت و در لحظه بودن و شادی و هیجان٬ دوای بسیاری از ناملایمات ناخواسته در زندگی مشترک است.

The New Rules of Relationships by Hara Estroff Marano
http://www.psychologytoday.com/blog/nation-wimps/201407/the-new-rules-relationships

More from ترجمه‌ی محمد رادفر
الگوی کودکانهِ افراد ازخودگذشته
روانشناس ها مدام در مطب خود با افرادی روبرو می شوند که...
Read More