قوانین جدید برای انتخاب شریک زندگی

 Alan Fearnley 1942
Alan Fearnley 1942

این روزها سرعت تغییرات آنقدر زیاد است که در بسیاری از زمینه ها هنوز مرامِ همه پسند در بسیاری از زمینه ها شکل نگرفته است. در این میان رابطه زناشویی و شیوه انتخاب شریک زندگی نیز همراه با همه تغیرات جهانی، دستخوش تحول شد. روزی نیست که لیست جدیدی برای رفتار مناسبتر نوشته نشود. نظر شما را جلب می کنیم به بخشی از قوانین جدید برای انتخاب شریک زندگی که در مجله روانشناسی امروز منتشر شده است:

– همدیگر را به صورت یک تیم ببینید و این مشخصا یعنی دو انسان کاملا مستقل که قرار است با هم باشند.

– شریک زندگی تان را با هوشیاری  تمام انتخاب کنید. این روزها دلایل جذب افراد به همدیگر زیادتر از همیشه شده است.

– آرزوهای تان را به طور مداوم بخصوص در یک رابطه طولانی با هم سهیم شوید تا تردیدی در هم مسیر بودن تان پیش نیاید.

– یک رابطه را بر اساس حدس و گمان ایجاد نکنید. نیازهای خود را تشخیص دهید و آنها را آشکارا بر زبان آورید. هر چه در ذهن شما می گذرد را بدون واهمه در میان بگذارید.

– اختلاف نظر و تفاوت ها برهم زننده یک رابطه نیست. احساس بد داشتن نسبت به تفاوت ها صدمه می زند.

– بسیاری از روابط جدید بر اساس مرام و سنت از پیش تعیین شده نیست برای همین یادگیری و تبحر در گفتگو و چانه زدن برای رسیدن به یک راه حل مناسب، بسیار ضروری است.

– داشتن سکس خوب٬ زیاد کار نمی برد ولی ایجاد حس صمیمیت و اعتماد انرژی بیشتری می طلبد. صمیمیت یعنی افشا کردن ترس ها و نگرانی و برملا کردن احساسات بسیار شخصی به فرد مقابل …

– معذرت خواستن به هر شکلی که باشد حتی با حالت شوخی و تمسخر خوب است.

–  تکیه کردن به شریک زندگی طبیعی و ضروری است همه ما متکی به دوستان و عزیزان هستیم و چشم می دوزیم به آنها که می توانند راهنمای ما در زندگی باشند ولی وابستگی زیادی منجر به احساس زیادی بودن و آویزان بودن خواهد شد و اگر توقعات آاورده نشود تلخی و ماملایمیت ناگزیر خواهد بود.

– برای شریک زندگی دوست داشتن شما مطبوع تر و راحت تر خواهد بود اگر خودتان احساس خوبی نسبت به خود داشته باشید. به خودتان احترام بگذارید.

– شیطنت و در لحظه بودن و شادی و هیجان٬ دوای بسیاری از ناملایمات ناخواسته در زندگی مشترک است.

 

The New Rules of Relationships by Hara Estroff Marano
http://www.psychologytoday.com/blog/nation-wimps/201407/the-new-rules-relationships

More from ترجمه‌ی محمد رادفر
قرار ملاقات با زنان و اشتباهات مردانه
کارخانه وسواس بودن اغلب افراد فکر می کنند و حق دارند که...
Read More