رستم در خیابان های ایران

سیامک فیلی زاده طراح و نقاش ایرانی در تصورش٬ رستمی را برای دنیای ما خلق کرده است. رستمی که به نظر می آید از عهده پیچیدگی و ناهمگونی ایران کنونی بر نمی آمد. رستمی که شاید مورد سواستفاده قرار می گیرد. رستمی که نمی داند جنگ هایی که قرار است درگیرش شود ریشه اش از کجاست.  رستمی که برای ادامه پهلوانی باید آرم یک شرکت تبلیغاتی را به سینه و سرش بزند.
.
14_siamak_filizadeh
siamak-filizadeh-m.2011.45.10_w900
1206-290-410

11-331

4426_rostamfightsthedrug+alcoholdealers.140x200cm

۴

از مجموعه رستم ۲
http://www.farhang.org/page/siamak-filizadeh-s-rostam-2-series-comes-to-lacma

 
 

 

More from ماهان طباطبایی
مادر و پسر داوطلب تزریق واکسن آزمایشی کرونا
مادر و پسر داوطلب تزریق واکسن آزمایشی کرونا
Read More