رمان جدید علمی – تخیلی ویلیام گیبسون

ویلیام گیبسون یکی از بزرگترین نویسندگان داستان های مربوط به آینده بعد از مدتها رمان جدیدی به نام « خودمختار- Agency » را منتشر می سازد.

تصور کنید در آینده ایی نه چندان دور، در حدود سال ۲۲۰۰ هستیم و دنیا به خاطر تغییرات محیط زیستی و قدرت گیری باندهای جنایتکار، تقریبا غیرقابل سکونت شده است.

برای همین یک آدم ماشینی متعلق به همان دوره سعی می کند با یک نفر در زمان ما تماس بگیرد که مسیر حوادث را به طرز نامحسوسی دستکاری کند تا دنیا به آن بدی که در آینده شده است منجر نگردد.

در این داستان که دنباله یا پیش نویس رمان قبلی گیبسون به نام « خارج از مرکز – The Peripheral» می باشد مثل همیشه تخیلات علمی جالب و مخصوص ویلیام گیبسون را عرضه می کند.

قصه های تخیلی – علمی گیبسون، شهرت جهانی دارند چون می تواند دنیای قابل باوری بر اساس توسعه تکنولوژی برای دنیای آینده ترسیم کند. آدمها در قصه هایش مثلا می توانند با دستگاه هایی که به دقت تمام تصویر می شوند به آینده یا گذشته سفر کنند. قدرت های علمی عجیب و غریب دارند. او می تواند یک جنگ کامل یا سرنوشتی مخوف برای بشریت آینده ابداع کند.

در داستان « خود مختار» شاهد توانایی های یک آدم ماشینی بسیار زبر و زرنگ هستیم که دارد نقشه می کشد به دور از چشم قدرتمندان دنیای آینده، با یک نفر در دوره و زمانه ما تماس بگیرد و تغییراتی در ماجراهای بزرگ تاریخ ما ایجاد کند.

برای همین وقتی از زمان ما و سال ۲۰۱۷ حرف زده می شود شاهد هستیم که به جای ترامپ، یک زن، رئیس جمهور امریکا است یا انگلیس از اتحادیه اروپا خارج نشده است و اتفاقات متفاوتی دارد به وقوع می پیوندد که بتواند سرنوشت دیگری برای سال ۲۲۰۰ فراهم کند.

 

Twisted timelines of a double dystopia by Liesbeth Venema

https://www.nature.com/articles/d41586-019-03957-8?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=a1126fff90-briefing-dy-20200110&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-a1126fff90-44650685

ادرس خرید کتاب جدید ویلیام گیبسون
https://storysmithbooks.com/product/william-gibson-agency/

More from ماهان طباطبایی
چهار نوع شخصیت بدجنس و خطرناک
چهار نوع شخصیت بدجنس و خطرناک
Read More