جادوگرانی که آلت مردان را می دزدند

article_zoom_1623_4

انعکاسِ خبر مربوط به دزدیدن و به عبارتی قاپیدن آلت مردانه در بعضی از مناطق افریقای مرکزی  گاهی باعث یک اضطراب عمومی می شود. برای توضیح این شایعه واگیر روانی و به نوعی جادوگرانه، ترجمه مقاله محقق امریکایی لوئیزا لامبارد از دانشگاه برکلی را برای تان تهیه کردیم.

در طی چند دهه گذشته، جادوگری و شکار آدم های افسون شده و اعمال خرافی، بازگشت چشمگیری در افریقا داشته است. محققین مردم شناس، این تهاجم دوباره جادو و افسون را با گسترش مبادلات بازرگانی بین المللی و در نتیجه پخش نابرابر ثروت در جوامع فوق مرتبط می دانند.

 در این میان می توان بر روی رشد اقتصاد بازار سیاه، افزایش شغل هایی نظیر دزدی و خرید و فروش اعضای بدن که طمع درآمدهای خاص را نوید می دهد نیز انگشت گذاشت.  در ضمن در طی اپیدمی های ایجاد شده، بازار دعانویس ها، فروشندگان کتابها و جزوه های مذهبی  نیز رواج یافته است.

این حقیقت را هم باید در نظر گرفت که وحشت دزدیدن آلت جنسی قدمت طولانی دارد و در اسناد و کتاب های اروپای قرن 15 و 16 میلادی نیز ذکرشده است. آخرین حمله شوکه آور در قرن بیستم، مربوط می شود به سنگاپور و شیوع عمومی این ادعا که مردان معتقد بودند آلت مردانه آنها بر روی بدن شان محو می شود ادعایی که در مدت کوتاهی، بیمارستان های شهر را با ترافیک سنگین مواجه کرده بود.

در افریقای 20 سال گذشته، مهاجرت عظیم مردم روستاها به شهرها باعث شده است که حریم خصوصی مردمی که عادت دیدن غریبه ها را نداشتند بیش از پیش در معرض برخورد و رویارویی قرار بگیرد که خود این ماجرا باعث تشویش های مذمن گشته است

تغییر سریع زندگی و جابجایی پر شتاب موقعیت اقتصادی و اجتماعی آدمها و بسیاری از عوامل دیگر دست به دست هم می دهند تا زمینه های یک اضطراب عمومی فراهم شود.  پناه بردن به خرافات و امیدهای ماورا طبیعت یکی از واکنش های قدیمی انسان نیز بالطبع در این شرایط رشد دوباره می یابد.

Penis-Snatching-2

شواهد و نقل قول ها، حاکی از ان است که گویا یک مرد مسافر بعد از خریدن چای از یک قهوه خانه و پرداخت پول، به قهوه چی دست می دهد و در همان لحظه، صاحب مغازه ضمن داشتن احساسی شبیه برق گرفتگی، فریاد بر می آورد که عضو تناسلی اش طلسم و به اندازه شومبول یک بچه کوچک شده است. در میان همهمه مردم، یک مرد دیگر نیز فریاد زده است که « ای وای، مال من هم از چنگم در آمده است.»

اشاره بعدی به این نکته است که هر دو عامل ایجاد و گسترش شایعه خرافی یعنی هم فردی که فکر می کند آلت مردانه اش طلسم شده است و هم، مسافر از همه جا بی خبری که برای ابراز تشکر دست می دهد قربانی این ماجرا هستند.

برای مثال، گروه های شبه نظامی که کنترل شهر « ترینگولو» را در دست دارند مرد غریبه ایی که دست دادنش با قهوه چی یک اپیدمی وحشت در باره قاپیدن آلت تناسلی به راه انداخته بود را دستگیر می کنند چون به گفته خودشان، اگر او را دستگیر نمی کردند بی شک زنان منطقه او را قطعه قطعه می کردند. هر چند فردای روز دستگیری، نظامیان، مرد بیگناه که به آنها پناه آورده بود را تیرباران کردند.

مردان دستبندهای محلی به عضو جنسی خود می دوزند. دستانشان را در جیب لباس های شان می گذراند تا به هر شکل ممکن، خطر قاپیده شدن و طلسم شدن را به حداقل برسانند. در خیابانهای پر تردد راه نمی روند و آنها که قدرت مالی اش را دارند از رمال ها و جادوگران می خواهند که برای شان یک نسخه جادویی تهیه کنند.

.

Penis Snatching on the Rise — Africa’s Genital-Stealing Crime Wave Hits the Countryside

http://www.alternet.org/world/penis-snatching-rise-africas-genital-stealing-crime-wave-hits-countryside?paging=off

Louisa Lombard is a postdoctoral fellow in geography at te University of California, Berkeley

در باره رفتار غیرعادی کورو

real psychological disorder called koro

Penis-Snatching Panics Resurface in Africa

http://www.livescience.com/28015-penis-snatching-panics-koro.html

More from مهرانگیز پاشا
خواننده دیجیتالی ژاپنی ها
In English مدتها بود که خبرش را شنیده بودم. می دانستم که...
Read More