پیدا کردن کلید خاموش و روشن کردن مغز

mg22329762.700-1_300

برای اولین بار محققین توانستند بخش فرماندهی و رهبری مغز را با ایجاد شوک الکتریکی خاموش کنند.

دانشمندان بیش از یک قرن است که در جستجوی کشف و درک مکانیسم نقاط مختلف مغز بشر از طریق شوک های خفیف برقی هستند ولی تاکنون موفق به یافتن کلید روشن و خاموش کردن سیستم کلی مغز نشده بودند.

هر چند این آزمایش بر روی مغز یک انسان صورت گرفته است ولی کشف حاصل شده گواه از این دارد که یک نقطه مشخص مغز به نام claustrum ممکن است وظیفه هماهنگی فعالیت های متنوع و حتی متفاوت مغز را به صورت مجموعه منظم افکار٬ احساسات و عواطف بر عهده داشته باشد. نتیجه گیری که شاید باعث برداشتن یک قدم اساسی به سمت شناخت بیشتر شعور و وجدانی گردد که قرنها ذهن فیلسوفان و مذاهب را به خود مشغول داشته است.

پیش از این نظریه های مختلفی در باره شیوه کارکرد خودآگاه و وجدان مطرح و بررسی شده بود. ثقل مشترک همه این نظریه ها بر این ادعا استوار بود که فعالیت های منجر به  قوه تشخیص و شعور در بخش های مختلف مغز در هماهنگی های انجام شده توسط یک مرکز فرمان تحقق می پذیرد.

Molecular Thoughts

یکی از معتبرترین نظریه ها توسط عصب شناس معروف Francis Crick مطرح شد که شناسایی ساختان دی ان ای از دستاوردهای او است. در آخرین روزهای حیاتش٬ او مشغول تنظیم یک بررسی علمی بود که رسیدن به آگاهی و درک انسانی را به مدیریت یک رهبر ارکستر تشبیه کرده بود. رهبری که هدفش هماهنگی بین سازها و اجرای یک موسیقی مشخص است.

او به همراه همکار دیگرش دکنر Christof Koch در انستیتیوی علمی مغزشناسی سیاتل به گسترش این فرضیه دامن می زدند که در یک جای مشخص، رهبر ارکستر موجود در مغز با سرعت زیاد به ترکیب اطلاعاتی که از تمامی نقاط مغز دریافت می کند دست می یابد. عملی که درست شبیه جمع آوری اطلاعات لامسه، بینایی و بویایی به همراه خاطرات و تصاویری که از گل سرخ وجود دارد و وقتی آن را از یک  فرد مورد علاقه هدیه می گیرید منجر به دستیابی نوع خاصی از مفهوم  گل سرخ  در مغز می شود.

دو محقق فوق ادعا کردند که لایه نازک claustrum که در درون مغز جایی را برای خود اشغال کرده است بهترین قسمتی است که می تواند وظیقه رهبر ارکستر را برای مغز انجام دهد.

به نظر می رسد تحقیقات Mohamad Koubeissi عصب شناس برجسته دانشگاه جرج واشنگتن و همکارانش توانست فرضیه مطرح شده را با یک آزمایش به حقیقت نزدیکتر سازند. آنها در تشریح آزمایش خود که بر روی مغز یک زن صورت گرفته است توانستند نشان دهند که با تحریک لایه claustrum قادر بودند درک و آگاهی و حس هشیاری فرد مزبور را خاموش و روشن نمایند.

آنها در حین جستجوی مرکز شکل گیری حمله صرع در مغز یک زن ضمن فرستادن الکترودها برای ضبط فعالیت بخش های مختلف تصمیم گرفتند که یک الکترود هم به ناحیه claustrum بفرستند. اجرای این تحریک توسط اثرات الکترودهای با فرکانس بالا کزن مورد مطالعه را واداشت تا دست از خواندن یک متن کشیده و به روبرو زل بزند. او دیگر به دستوراتی که می شنید و می دید پاسخی نداد و حتی شروع کرد آرامتر نفس بکشد. ولی به محظ آنکه تحریکات الکتریکی محققین قطع می شد زن نیز به سرعت هوش و حواس خود را بازیافت.

این آزمایش در طی دو روز بارها تکرار شد و محققین برای آنکه  ثابت کنند نشنیدن یا ندیدن و یا توجه نکردن زن مزبور به خاطر از کار افتادن مناطقی از مغز نیست و رابطه مستقیم با شوک الکترودها دارد از زن تحت آزمایش درخواست کردند یا به تکرار یک کلمه مشخص بپردازد یا با دستانش بشکن های کوچک بزند. این بار نیز بعد از دریافت تحریکات ناشی از الکترودها ٬زن مزبور دوباره کنتزل شعور و خوداگاهی اش را از دست داد.

مورد بعدی تفکیک دو واکنش از خود بیخود شدن و شوک ناشی از صرع  بود. در این قسمت نیز پی بردند اختلالات ایجاد شده چون به کندی ایجاد و از بین می رود نمی تواند شوک ناشی از صرع باشد.

دکتر Koubeissi معتقد است اتفاق مزبور تاکیدی است بر اهمیت لایه claustrum در درون مغز که گویی مثل  سوییچ روشن و خاموش کردن یک ماشین کار می کند٬ ماشینی که صدها قطعه مختلف در آن  همزمان مشغول کار هستند و می توانند با یک کلید همگی خاموش یا روشن شوند.

Anil Seth محقق انگلیسی متخصص خوداگاهی تلاش دارد از اهمیت این کشف بکاهد و همه را متوجه این نکته بسازد که آزمایش فقط بر روی یک انسان عملی شده است. آن هم زنی که به دلیل کنترل صرع٬ بخشی از مغزش را در آورده اند و وی مغز نرمال نداشته است. با این وجود او نیز به اهمیت کشف مرکز فرماندهی از طریق ازمایش بر روی یک انسان که بیدار بوده است  تاکید می ورزد.

دکتر Koch اشاره می کند که اگر  تشخیص و کشف مرکز فرماندهی مغز درست باشد می توان در این میدان جدید اطلاعات٬ به حدس هایی در باره امکان درک و شعور حیوانات و جنین انسانها و شاید حتی آدم ماشینی نزدیک شد.

.

Consciousness on-off switch discovered deep in brain
http://www.newscientist.com/article/mg22329762.700-consciousness-onoff-switch-discovered-deep-in-brain.html?full=true#.U7nbvrGodcp

More from سعید داورپناه
باغ وبا گرفته
عبدی بهروانفر، ترانه سرا و خواننده خراسانی، موسیقیِ جاز و بلوز را...
Read More