هفت مرام زندگی مدرن

elizabeth-hoeckel

۱ – مدام به طبیعت سر بزنید

در طول تاریخ، اغلب اوقات زندگی بشر در طبیعت و با مشاهده هر روزه رودخانه، جنگل و دشت سپری شده است. بخشی از تشویش ها و افسردگی های مان به خاطر دوری از طبیعت است. حرمت طبیعت را بدانیم و تماس مان را با آن، حفظ کنیم.

۲ – عشق را فراموش نکنید

انواع رفتار عاشقانه در فرهنگ های بشری وجود دارد ولی مهمترین شان عشق یک زوج به همدیگر است. با همه فراز و نشیب های زندگی، بشر پی برده است که عشق و تعهد دو نفر به همدیگر، یکی از مناسب ترین پیوندهای ممکن برای بقا و رشد اجتماع انسانی است.عشق یک میراث بشری است پس تردید نکنید که زندگی تان سرشار از عشق باشد.

۳ – فکر کنید همیشه در یک قبیله ۱۵۰ نفره زندگی می کنید 

در دنیای معاصر همه انسانها مدام در حال روبرو شدن و آشنایی گذرا با بسیاری دیگر هستند اماقبیله های اولیه بشر در حدود ۱۵۰ نفره  ثابت بوده است و سیستم سیم کشی روح و روان ما برای هزاران سال در محدوده همین تعداد افراد تنظیم شده است. ما در درازمدت یاد گرفتیم همه آن عده که به طور روزانه در زندگی می دیدیم را دوست داشته باشیم. با وجود افزایش دوستان و آشنایان، بهتر است در حد توان، از میان افرادی که این روزها به شکل های بسیار متنوع می شناسیم جمعی را جزو قبیله خود بدانیم.

۴ – پرورش علاقه برای فعالیت اجتماعی

فعالیت های ساده اجتماعی باعث مهربانی و دوستی اجتماعی می شود. سرپرستی کودکان یتیم، داشتن حیوان خانگی، شرکت در امور خیریه، تبلیغ مدیریت بهتر برای اجتماع، باغبانی و پرورش گل، از جمله اعمالی است که زندگی را غنی می سازد.

یادمان باشد که ۹۶ درصد انواع موجودات زنده، در طی میلیونها سال شانس بقا و ادامه نوع خود را از دست داده اند. ما انسان ها از خوش شانس ترین ها و پیچیده ترین ها هستیم. قدر انسان بودن خودمان را بدانیم و با تمام وجود از شانس زندگی به شکل مناسب لذت ببریم.

۵ – برای فامیل حق تقدم قایل شوید

خانواده یکی از باستانی ترین نهادهای اجتماعی بشر است و این قدمت و ماندگاری بی دلیل نیست. به فرزندان خود همواره عشق بورزید. با والدین تان مدام در تماس باشید و رابطه با اقوام را حفظ کنید. شبکه روابط فامیلی به همان اندازه که سودمند است گریزی هم از آن نیست چون همیشه حضوری عمیق در تاریخ  تحول بشر داشته است.

۶ –  پیرو اخلاق عمومی بشر باشید

بشر در نقاط مختلف زمین دارای مرام های مشترک اخلاقی هستند. بر همین اساس، انسان سالم و معاصر بهتر است از مرام هایی که همه از آن تبعیت می کنند نظیر از خودگذشتگی یا صداقت، پیروی کنند. همزمان از اخلاقی که همه مذموم شمرده اند نظیر طمع به منافع دیگران و بی احترامی به دیگران، پرهیز کنند.

۷ – وفاداری در دوستی

وفاداری، رفتاری است که هر انسان برای اعضای گروه و دوستان از خود بروز می دهد چون در طی هزاران سال آموخته است که توسعه رابطه دوستی با همنوع، یکی از وسایل رشد و بقای انسان ها بوده است.

 

http://www.psychologytoday.com/experts/glenn-geher-phd

Rules to Live by Based on Evolutionary Psychology
How evolutionary psychology can help us lead richer lives
Published on June 23, 2014 by Glenn Geher, Ph.D. in Darwin’s Subterranean World

http://www.psychologytoday.com/blog/darwins-subterranean-world/201406/10-rules-live-based-evolutionary-psychology?tr=MostViewed

Fisher, H. (1993). Anatomy of Love – a Natural History of Mating, Marriage, and Why We Stray. New York: Ballantine Books.

Geher, G. (2014). Evolutionary Psychology 101. New York: Springer.

Trivers, R. L. (1971). The evolution of reciprocal altruism. Quarterly Review of Biology, 46, 35–57.

Trivers, R. (1985). Social evolution. Menlo Park, CA: Benjamin/Cummings.

IMAGE BY Elizabeth Hoeckel

More from سعید داورپناه
چرا بعضی مردان فکر می کنند جذاب و خواستنی نیستند
زن زیبا و مرد ثروتمند، زوج شیکی هستند که تقریبا همه نمونه...
Read More