ویسکی جانی واکر و تسخیر دنیا

در بخش اول اشاره ایی داشتیم به مصرف کنندگان کمابیش تازه به دوران رسیده ویسکی جانی واکر و اینکه به چه شکل منظمی، به مشروب طبقه متوسط در بازارهای رو به رشد افریقا و آسیا بدل شده است.

وقتی تخمین زده می شود که تا 20 سال دیگر، نزدیک به 5 میلیارد انسان به جمع طبقه متوسط جهان اضافه می گردد و افزایش درآمد 20 تریلیونی در جهان دوم و  سوم به 56 تریلیون خواهد رسید منطقی خواهد بود که مصرف جانی واکر نیز تصاعدی بالا برود. همانطور که کوکاکولا، استارباک و مک دونالد آینده شان را در رشد طبقه متوسط جهانی می بینند کمپانی و سهامدار اصلی جانی واکر یعنی Diageo هم فروشگاه های مشروبات الکلی اش را از شیلی تا چین به راه انداخته است.

جانی واکر رتبه اول فروش ویسکی در جهان را در اختیار دارد. امروزه، در هر ثانیه 4 بطری جانی واکر نوشیده می شود و 120 میلیون بطری آن در 200 کشور جهان خریداری می گردد. جالب توجه اینکه از 7 کشور خریدار و مصرف کننده جانی واکر، 5 تای شان کشورهای غیر از جهان اول یعنی برزیل، مکزیک، تایلند، چین و منطقه خاورمیانه است.

حالا سئوال اینجاست که این مشروب بی نام ونشان اسکاتلندی چطور به این درجه از محبوبیت و سمبل تمول در جهان رسیده است؟ چه اتفاقی افتاد که یک زارع اسکاتلندی بعد از 30 سال عدم موفقیت در اداره یک بقالی کوچک و فروش ویسکی مزرعه اش در آن، یک باره اسمش در تاریخ به عنوان یک برند ثبت شد؟

جانی واکر زندگی اش تقریبا بر باد رفت وقتی سیل 1852مزرعه و بقالی اش را با خود برد. اما سخت کوشی باعث شد تا دوباره در همان سطح محدود پای بگیرد و فقط بعد از آمدن پسرش الکساندر بود که ورق به کلی برای ویسکیِ جانی واکر برگشت. الکساندر واکر با انرژی و زرنگی تمام از توسعه مستعمرات بریتانیا سود برد و با ایجاد یک اتحادیه ماجراجویانه متشکل از سوداگران و کشتی رانان، ویسکی خود را به تمام مناطقی که آسمان بریتانیا غروب نمی کرد فرستاد.

قدم مهم و بعدی الکساندر باز کردن شعبه در لندن بود و با مارک و سلیقه تبلیغاتی خاص خودش، به جانی واکر، کلاس و وقار داد. او کالسکه مجللی را با مارک ویسکی تزیین کرده بود و درلندن می چرخاند. بعدها با لوگوی ملی اسکاتلندی داشتن، استفاده از طراحان و نقاشان معروف و حالت مستطیل بودن بطری ها که جای کمتری را بر روی قفسه مشروب به خود اختصاص می داد و … جانی واکر با سرعت زیاد به مشروبی معروف و معتبر تبدیل شد.

ویسکی جانی واکر بعد از فراز و نشیب های دو جنگ جهانی، بعد از گسترش بازار در امریکا و ژاپن، توسط شرکت Diageo  بزرگترین  کمپانی مشروبات الکلی  جهان خریده شد. جانی واکر تحت مدیریت جدید در کنار سایر مشروبات کمپانی نظیر اسمیرنوف، رام و جین های معروف، تبدیل به شرکتی با 25 هزار کارمند و دهها کارخانه و شرکت های متصل در چندین کشور جهان شد و همچنان لب های تشنه را سیراب می کند.

Afshin Molavi, Straight Up, How Johnnie Walker conquered the world.

http://www.foreignpolicy.com/articles/2013/09/03/straight_up_johnnie_walker_global_middle_class?page=0,0

More from سعید داورپناه
افزایش صد ساله های جهان
صد ساله های جهان قرنها پیش نایاب بودند. در اواسط قرن بیستم...
Read More