ربات ها و تصرف شغل بشر

محققین دانشگاه های Oxford و Yale ، پرسشنامه ایی را برای ۱۶۰۰ متخصص دانشگا های جهان فرستاده اند و از آنها خواستند پیش بینی کنند که در طی چه مدت، میدان های شغلی به تصرف آدم ماشینی ها در خواهند آمد. ناگفته نماند که این روزها بدون آنکه متوجه باشیم ماشین های برنامه ریزی شده بخش اعظم کارهای بشر را انجام می دهند. از ماشین رختشویی تا آسانسورها تا ربات هایی که مزارع کشاورزی و ماشین سازی را می گردانند تا سیستم کنترل فرودگاه ها و حمل و نقل عمومی …

دلیل اصلی برای جمع آوری نظرات متخصصین و متفکرین این بود که بتوانند برنامه هایی را برای حل مسئله بیکاری بشر و یا احیای شغل های جدید بر اساس تسلط آدم ماشینی تدارک ببینند.

سئوال های پرسشنامه از موارد ساده تر و مشخص تر نظیر اینکه چه وقت آدم ماشینی ها قادرند لباس های شسته و خشک شده خانه را تا بزنند تا سئوال های پیچیده نظیر اینکه چقدر طول می کشد که آدم ماشینی ها قادر باشند مترجم خوبی برای زبان های مختلف بشر باشند.

اغلب پاسخ دهندگان پیشبینی کرده اند که آدم ماشینی ها از ۵ سال دیگر رانندگی کامیون ها در جاده ها را شروع می کنند و تا ۲۰ سال دیگر، شغل رانندگی در جاده ها به کنترل آدم ماشینی ها در خواهد آمد.

احتمال زیادی وجود دارد که تا حدود ۲۵ سال دیگر، کتاب نوشته شده توسط یک ربات در بین لیست پرفروش ترین کتاب های معرفی شده نیویورک تایمز قرار بگیرد.

در طی ۱۲ سال آینده، ترانه ساخته شده توسط آدم ماشینی جزو ۴۰ ترانه پرطرفدار سال خواهد بود.

بشر حتما تلاش می کند که ساخت و برنامه ریزی آدم ماشین ها را در حیطه تخصص خود نگه دارد ولی تخمین زده شده است که ازحدود ۵۰ سال دیگر، آدم ماشینی ها خودشان به تولید و توسعه آدم ماشینی نائل می گردند و از حدود ۸۰ سال دیگر، کنترل کل ماجرای آدم ماشینی ها از دست بشر خارج می گردد.

۵۰ درصد شانس وجود دارد  که در کمتر از نیم قرن آینده، آدم ماشینی های از هر نظر بهتر از انسان بشوند. به تعبیر دیگر تا ۴۰ سال دیگر، ربات ها توانایی انجام همه کارهای بشر را داشته باشند.

همه این پیشبینی ها در باره سرعت رشد و قابلیت هوشمندان ربات ها، در عمل ثابت شده است که خیلی محافظه کارانه است و احتمال زیادی وجود دارد که سرعت رشد و تسلط شان سریعتر از تخمین محققین، صورت پذیرد.

 

 

Experts Think This Is How Long We Have Before AI Takes All of Our Jobs MIKE MCRAE

https://www.technologyreview.com/s/607970/experts-predict-when-artificial-intelligence-will-exceed-human-performance/

منبع تحقیق

https://arxiv.org/pdf/1705.08807.pdf

 

More from سعید داورپناه
٢٥٠ میلیارد اسپرم برای هر مرد
هر مرد معمولی حدود ٢٥٠ میلیارد اسپرم در طول حیاتش برای تولید مثل...
Read More