شایعه خوشتیپ بودن مردان رم

us

سفر دو هفته ایی را با همسرم هاله و دخترم گلی به ۳ شهر ایتالیا و آتن شروع کردیم. امیدوارم بتوانم به بهانه های مختلف گزارش های مصور برای تان تهیه کنم. اولین گزارش را به شایعه خوشتیپ بودن مردان ایتالیا اختصاص می دهم که به نظر من فقط شهر رم به تنهایی برای اثبات ادعای فوق کافی است.

29

r 18

r 12

r 6

r 11

r 10

 

r5

23

از مشاهدات نیمه توریستی و نیمه روزنامه نگارانه ام از شهر رم:

نیم تنه رسمی کت و پیراهن و کراوات با شلوار جین و کفش اسپرت بین مردان شاغل مد است. درصد سرهای کم مو و بی مو و استفاده مدام از تلفن همراه بالاست.  شلوار کوتاه نمی پوشند و آدم چاق و شکم گنده در بین شان خیلی کم است.

از وضعیت اقتصادی کشور زیاد راضی نیستند. واتیکان  به نظر می رسد منبع جوک شان است. سیگار زیاد می کشند و قهوه و شراب مدام می نوشند. موتور و ماشین های کوچک سوار می شوند و به نظر می آید خیلی های شان پدر نیستند.

Written By
More from Saide Kardar
فیلم خنده دار عبور مردان ممنوع
فیلم « عبور مردان، ممنوع» با این خبر بهت آور شروع می...
Read More