عینک – ناراحت نیستم که رفتی

داستان جدایی های ناگزیرِ زوج هایی که شانس آشنایی و ابراز عشق به همدیگر را داشتند بخشی از معمای همیشگی قلب انسان هاست.  به همین دلیل، واکنش انسان هایی که طعم ابدی عشق را چشیده اند نیز به وسعت خود عشق متنوع و متفاوت است. از انکار غیر مستقیم و معصومانه عینکو در تصویر پایین تا اعتراف ویرجینیا وولف به همسرش لیونارد وولف از اینکه می داند قدرت پذیرش و تحمل جدایی اش را ندارد:

«عزیزترین من:
مطمئن هستم که دیوانه خواهم شد. احساس می کنم که دیگر تحمل لحظات سخت جدایی را نخواهم داشت و تسکین نخواهم یافت»

 

 

while you are gone

More from زهرا فخرایی
عینکو – هنوز می‌توانم دوستت داشته باشم
عینکوی زهرا فخرایی در این دنیای هر لحظه متغیر دست از عشقش...
Read More