عینکو – نجات دهنده در آسمان است

خواب دیدم زندانی شده ایم. من بودم و تو. مرغ و خروس و گوسفند هم داشتیم. نمی دانم کجا بودیم. شب بود. خوشحال بودیم و تخم مرغِ بزرگی توی آسمان می تابید. مرغ ها می گفتند «نجات دهنده در آسمان است، دعا کنید سر از تخم بیرون آورد.» و ما بهشان می خندیدیم.

saver in the sky - Zahra Fakhraee

عینکو - انتشارات حوض نقره   عینکو- زهرا فخرایی – انتشارات حوض نقره – پایین تر از تجریش، باغ فردوس، موزه سینما، کتابفروشی حوض نقره
More from زهرا فخرایی

بابای من و فاطو قشنگه

با بابام و خواهرزاده هام نشسته بودیم تو هال. یهویی بابام گفت...
بیشتر بخوان