عینکو – اگه رقص یاد نگیرم و بمیرم

امیدواریم بتوانیم از این به بعد به طور مداوم از آثار همکار جدید مان زهرا فخرایی در مجله استفاده کنیم. شاید کمی این ادعا غیرعادی باشد ولی طرح ها و نوشته های او، تکرار صمیمی آرامشی است که سهراب سپهری به هنر ایرانی معرفی کرده است. در دورانی که همه معترضِ بهم ریختن ارزش ها و مرام ها هستند، دورانی که تردیدها و عدم ثبات، زندگی را نفسگیر کرده است، شخصیت « عینکو»، ساده، ظریف ولی محکم، عقایدش را ابراز می کند.

اگه نرقصم و بمیرم

عینکو - انتشارات حوض نقره

عینکو- زهرا فخرایی – انتشارات حوض نقره – پایین تر از تجریش، باغ فردوس، موزه سینما، کتابفروشی حوض نقره

More from زهرا فخرایی

عینکو – نجات دهنده در آسمان است

خواب دیدم زندانی شده ایم. من بودم و تو. مرغ و خروس...
بیشتر بخوان