عینکو – اگه رقص یاد نگیرم و بمیرم

امیدواریم بتوانیم از این به بعد به طور مداوم از آثار همکار جدید مان زهرا فخرایی در مجله استفاده کنیم. شاید کمی این ادعا غیرعادی باشد ولی طرح ها و نوشته های او، تکرار صمیمی آرامشی است که سهراب سپهری به هنر ایرانی معرفی کرده است. در دورانی که همه معترضِ بهم ریختن ارزش ها و مرام ها هستند، دورانی که تردیدها و عدم ثبات، زندگی را نفسگیر کرده است، شخصیت « عینکو»، ساده، ظریف ولی محکم، عقایدش را ابراز می کند.

اگه نرقصم و بمیرم

عینکو - انتشارات حوض نقره

عینکو- زهرا فخرایی – انتشارات حوض نقره – پایین تر از تجریش، باغ فردوس، موزه سینما، کتابفروشی حوض نقره

More from زهرا فخرایی
وقتی دل عاشق پیشه عینکو می شکند
عینکو قهرمان اصلی طراحی های زهرا فخرایی به هر دری می زند...
Read More