رابطه فرد سرویس دهنده و فرد خودخواه


حتماً در زندگی پیرامون خودتان، شاهد رابطه یکجانبه بین افرادی بوده اید که یکی شان سرویس دهنده است و دیگری فقط گیرنده. این نوع روابط  پایان خوشی ندارند.

روانشناس و مدرس دانشگاه کالیفرنیا دکتر Margalis Fjelstad که سالها در مورد رابطه سرویس دهنده و فرد خودخواه تحقیق کرده و کتابی نیز در این زمینه منتشر کرده است. از نظر او ثکی همیشه حمایت کننده است و دیگری سواستفاده کننده و گول زننده احساسات …

آدم سرویس دهنده همیشه مراقب احساسات، نیازها و درخواست های افراد دیگر است. به نظر دکتر امریکایی، آدم های مراقب و مواظب برای اینکه « آرامشِ یک رابطه» حفظ شود از نیازها و  احساسات خود صرفنظر می کنند و با وجود سوء استفاده مداوم فرد مقابل، به رفتار خود ادامه می دهند.

آدم های که دستِ دهنده دارند ذاتاً خونگرم، مهربان و با گذشت هستند. آدمهایی هستند که می توان به آنها تکیه کرد. آنها افراد اهل سازش و تمکین هستند. تاکید زیادی بر انسان خوب بودن و شرم از گناه دارند. آنها ترجیح می دهند خشم و نفرت و حتی افسردگی را در درون خود نگه دارند تا مبادا با ابراز آن، به دیگری منتقل یابد. همه این خصوصیات، همنشینی کاملی دارد با خصلت هراد سرویس گیرنده و خودخواه که البته قدرت کنترل و سوء استفاده از احساسات و عاطفهِ سرویس دهنده ها را دارند.

 متاسفانه افراد سرویس دهنده کشش زیادی به افراد متضاد خود دارند. معمولاً روابط اینگونه، شروع خوبی هم دارد و آدمها در جای خودشان به وجود دیگری پیوند می خورند. بسیاری از افراد سرویس دهنده از عدم تعادل رابطه ایجاد شده با خبر نیستند و متاسفانه اغلب شان، همچنان امیدوارند با ادامه خوبی ها و ایثار، چرخه ناسالم و یکطرفه را بشکنند.

ولی پس از مدتی کفه ترازوی دادن و گرفتن به هم می خورد، اولاً به خاطر اینکه فرد گیرنده مدام بر درخواست هایش می افزاید و از طرف دیگر، فرد سرویس دهنده با وجود آنکه به طور طبیعی بر احساس پشیمانی و اندوه درونی اش افزوده می شود بها امید  بهبود اوضاع از سرویسش نمی کاهد ترس از به هم خوردن رابطه نیز، فرد سرویس دهنده را در ادامه کارش مصمم می سازد ولی  بده بستان غلطی که وجود دارد امکان تعادل و تفاهم برای این بن بست ناهنجار ایجاد نخواهد شد.

تاثیرات منفی روحی و شخصیتی بر افرادِ همیشه مراقب و سرویس دهنده زیاد است و اگر افراد مزبور قادر به شکستن این کلاف در هم گره خورده  نباشند روز به روز از عدم اعتماد کمتر برخوردار خواهند شد و احتمال افسردگی، گوشه گیری و دلسرد شدن از آدمها در آنها زیاد می شود.

تنها راه حل از دید دکتر Margalis Fjelstad این است که : « سرویس دهنده ها به خودشان و احساسات شان بهای بیشتری بدهند. به همان اندازه که به فرد مقابل احترام قائل می شوند و رعایت شان را می کنند باید برای خودشان هم حساب باز کنند. برج و بارویی از احترام و استقلال به دور خودشان بکشند و اجازه ندهند هیچکس آن را نادیده بگیرد. مهمتر از همه یاد بگیرند در یک رابطه نابرابر، برای حق خود بجنگند و کوتاه نیایند. در ضمن اگر شرایط مقابله وجود ندارد از آن رابطه به سرعت دور شوند.»

 

When Relationships Are Based on Manipulation – Margalis Fjelstad

http://www.psychologytoday.com/blog/stop-caretaking-the-borderline-or-narcissist/201404/when-relationships-are-based-manipulation?tr=MostViewed

Ernie The Attorney

More from ترجمه‌ی محمد رادفر
هراس و وحشت ناگهانی یا Panic Attacks
خیلی از ما شاید با قرار گرفتن در یک وضعیت غیرعادی احساس...
Read More