سه نوع جدایی دلخراش

جدا شدن آدمها سر یک سوتفاهم

زوج خوبی که آدم های متین و شاغلی بودند و مدتی هم بود همدیگر را می دیدند قرار شد عروسی کنند. نشان به آن نشان که عروس خانم در یک جمع کوچک دوستان و اقوام از دهانش پرید و از داماد پرسید فکر می کنی چقدر می خواهی خرج لباس عروسی کنی؟ داماد بخت برگشته که حتی مظنه یک سلمانی زنانه را هم نمی دانست همینطوری عدد ناقابلی گفت که کاش نمی گفت.

عروس خانم با دلخوری تمام و با احساس توهینی که فکر می کرد در برابر دیگران برایش ایجاد شده بود گفت: « اصلاْ صحبت کمتر از ۲۰ میلیون رو نکن». دیگه بقیه اش رو می توانید حدس بزنید. عروس خانم از همان لحظه از چشم شاه داماد افتاد و هر کاری کردند که سر و ته ماجرا را هم بیاورند نشد که نشد,

When-Divorce-or-Separation-Gets-Ugly

جدا شدن ناگهانی

جدایی اتفاق سخت و دلخراشی است ولی این یکی در تحمل هیچ بنی بشری نیست. عین تنگ بلور می خورید به دیوار سنگی. چی جوری؟ حتماْ اینجا و آنجا شنیده اید که « ای وای مگه میشه؟ امکان نداره.  نه! همین دو روز پیش توی مهمونی دیدم شون. خیلی با هم خوب بودند»

 جدایی بی خبر و یک دفعه ایی، خیلی بیشتر از بقیه انواع جدایی، اتفاق می افتد. دلیل اصلی اش این است که این نوع زوج ها هیچوقت با هم حرف نمی زنند. درددل نمی کنند و غم و غصه ها و فکر و خیال های شان را باهم در میان نمی گذارند.

معمولا یکی شان مدتها قبل، از دیگری دل می کند و چون یاد نگرفتند با هم حرف بزنند دلسردی بی سر و صدا، بیشتر می شود. این نوع از هم پاشیدن یکطرفه وقتی به گره های آخر می رسد هر آدمی را شوکه می کند 

 چون امکان حرف زدن و گفتگو در این رابطه ها غیرممکن است طبیعتا رفتن یکباره یکی از زوجین مصادف می شود با باز شدن یک چاه سیاه و ترسناک در برابر فرد مقابل … شما را به خدا به همدیگر رحم کنید و حداقل قبل از رفتن بگویید که در درون شما چه می گذرد.

جدایی عشق اول

این یکی هم خیلی دردناک است و هم فراموش نشدنی ولی معمولا هیچکس به یادش نمی آید دیل جدایی چه بود. انگار چون اولی است قرار نیست ادامه داشته باشد. شاید برای همین است که این جدایی بعدها مثل یک غم شیرین، همیشه با یک لبخند شیطون و مرموز همراه می شود.

 

Image Source

When Divorce or Separation Turns Ugly

 

Written By
More from Marzieh.H

آن زن رفت و همان بهتر که رفت

مدتی است به خاطر وضعیتی که برای برادر بزرگم ناصر پیش آمده غمگین...
بیشتر بخوان