توصیه اجباری به زنان مجرد – ۸۰ سال پیش

دیدن این عکس های قدیمی که آموزش مطیع بودن قدم به قدم زنان مجرد است گویای این حقیقت است که چقدر اوضاع تغییر کرده است.

با گارسن بگو بخند نداشته باش
با گارسن بگو بخند نداشته باش
در ملا عام نوازش کردن یک خوب نیست و احساس ناخوشایندی در او ایجاد می کند
در ملا عام نوازش کردن یک مرد آن هم به صورت آشکار مردان را بی آ برو و  شرمگین می سازد.
موقع رقصیدن نباید حرف زد. مردان در حین رقص
موقع رقصیدن با یک مرد نباید حرف بزنی. وقتی یک مرد می رقصد یعنی او می خواهد برقصد.
در باره لباس خودت یا سایز لباس هایی که می پوشی در حین قرار ملاقات با یک مرد را حذف کن.
در باره لباس خودت یا سایز لباس هایی که می پوشی در حین قرار ملاقات با یک مرد چیزی نگو. اگر می خواهی به او احترام بگذاری لطفا فقط  در باره مسایلی حرف بزن که او دوست دارد بشنود.
 درست بنشینید
درست بنشین.  هرگز بروز نده که حوصله ات سر می رود. سر حال و دقیق و قبراق باش. اگر می خواهی آدامس بجوی (که توصیه نمی شود) سعی کن بی سرو صدا و با دهان بسته انجام دهی.
More from سعید داورپناه
افزایش صد ساله های جهان
صد ساله های جهان قرنها پیش نایاب بودند. در اواسط قرن بیستم...
Read More