گوشه ایی از ایران قدیم

نقاش جنجالی و آوانگارد اوائل قرن بیستم مارسل دوشامپ همه حرفش این است که «هنر » چیزی جز جابجایی خلاقانه اشیایی که از قبل وجود دارند نیست. دوشامب معتقد نیست هنرمند خالق یک پدیده جدید است. از معروفترین کارهایش یک سینک دستشویی کهنه است که آن را در نمایشگاه خودش به نمایش گذاشته بود.

درست از این زاویه دید شاید بشود به کارهای محمد رودگلی یکبار دیگر چشم دوخت. هنر عکاسِ ایرانی در کنار هم قرار دادن چندین « چیز» مختلف است و از این طریق، بیننده اش را با یک لحظه و درنگ دوست داشتنی مواجه می کند. این اثر او ترکیب بسیار بازیگوشانه و رندانه ایی است از اشیاء و سمیل هایی که مربوط به دوران سپری شده ایی است که همچنان وجود دارد.

Mohammad Roodgoli 5

More from مرد روز
عکس های غمگین از زندگی شهری
عکاس امریکایی Alec Dawson به نقل قولی از کافکا تکیه می کند که...
Read More