چرا زنان ناز می کنند

lotsaguys

دکتر پیتر جانسون نویسندهِ یک تحقیق علمی که در« فصلنامه خصوصیات فردی» منتشر شده است می گوید:« ناز کردن زنان، تکنیکی است که به آنها امکان می دهد پی ببرند کدام مرد بالهوس است و کدام مرد متعهد»

بخشی از تکنیک هایی که زنان به کار می برند تا جذب مردان جدی تر را برای خود فراهم می کنند از این قرار هستند:

۱ –  اگر می گوید فرصت ملاقات شما را ندارد چون اصلا علاقه ایی به شما دارند یا وانمود می کند آدم بسیار فعالی است و وقت آزاد چندانی ندارد. با این عمل در درجه اول می خواهد بیند چقدر در ابراز علاقه، جدی هستید.

۲ – اگر زنان از مردان دیگر، دوستان پسر قبلی و یا همکاران مردی که قبل از شما به وی ابراز علاقه کردند حرف می زند می خواهند بگوید هنوز برای مردان دیگر چشمگیر و جذاب است. ولی در ضمن مدام از عیب و ایراد مردان دیگر می گوید دارد غیر مستقیم می گوید  شما در صف اول توجه اش قرار دارید.

۳ – زنی که یک روز با شما گرم و صمیمی رفتار می کند و روز دیگر برنامه ها را به هم می زند یا مدتی دور می شود و بعد دوباره حضور پیدا می کند در عمل می خواهد بگوید من زن مستقلی هستم و دوست ندارم به شما بچسبم. ولی به هر حال توجه شما را دوست دارم.

۴ –  اگر راهی، چشمه باریکه ای، محبت و عاطفه ایی را هر چند مختصر دوباره بروز بدهد مثلا بگوید اگر از قبل به آنها اطلاع داده شود برنامه دیدار را می پذیرد… یعنی از شما بدشان نمی آید.

۵ – اگر یک زن رفتار اسرارآمیز و تعجب برانگیز از خود بروز می دهد و تمام نشانه های دفع و جذب را همزمان به کار می برد به خاطر این است که شما، متوجه خاص بودن و متفاوت بودن وی بشوند. به عبارت دیگر، از شما خوشش آمده است.

5 Ways She Plays Hard to Get BY SARAH JACOBSSON PUREWAL

http://www.menshealth.com/sex-women/ways-plays-hard-get?cm_mmc=DailyDoseNL-_-1659310-_-04142014-_-5WaysShePlaysHardtoGet-hed

More from ترجمه‌ی محمد رادفر
رابطه کوکائین، قدرت و فساد
 بیش از صدسال پیش، مورخ انگلیسی « بارُن جان آکتون» این اصطلاح...
Read More