راز ناز زنها

 

دکتر پیتر جانسون نویسندهِ یک تحقیق علمی می گوید: « ناز کردن زنان، تکنیکی است که به آنها امکان می دهد پی ببرند کدام مرد بالهوس است و کدام مرد متعهد»

۱ –  اگر زنی در اولین برخورد بهانه می آورد که فرصت ملاقات شما را ندارد یا اظهار علاقه اش را آشکار نمی کند در درجه اول می خواهد بیند چقدر در ابراز علاقه، جدی هستید.

۲ – اگر زنی از مردان دیگر که قبل از شما به وی ابراز علاقه کردند حرف می زند می خواهند بگوید برای مردان دیگر چشمگیر و جذاب است. ولی در ضمن وقتی در همان موقع از عیب و ایراد مردان دیگر می گوید دارد غیر مستقیم می گوید شما در صف اول توجه اش قرار دارید.

۳ – زنی که یک روز با شما گرم و صمیمی رفتار می کند و روز دیگر برنامه ها را به هم می زند یا مدتی دور می شود و بعد دوباره حضور پیدا می کند در عمل می خواهد بگوید من زن مستقلی هستم و دوست ندارم به شما بچسبم. ولی به هر حال توجه شما را دوست دارم.

۴ – اگر راهی، چشمه باریکه ای، محبت و عاطفه ایی را هر چند مختصر دوباره بروز بدهد مثلا بگوید اگر از قبل به وی اطلاع داده شود برنامه دیدار را می پذیرد… یعنی دارد هنوز ناز می کند

۵ – اگر یک زن رفتار اسرارآمیز و تعجب برانگیز از خود بروز می دهد و تمام نشانه های دفع و جذب را همزمان به کار می برد به خاطر این است که شما متوجه خاص بودن و متفاوت بودن وی بشوید. به عبارت دیگر، دارد ناز می کند.

۶- زنان تا حد امکان ابراز علاقه و توجه شان به مردی که از آنها خوش شان آمده است را موکول به وقت دیگر می کنند تا در فرصت ایجاد شده پی ببرند علاقه طرف مقابل چقدر جدی است.

5 Ways She Plays Hard to Get BY SARAH JACOBSSON PUREWAL

http://www.menshealth.com/sex-women/ways-plays-hard-get?cm_mmc=DailyDoseNL-_-1659310-_-04142014-_-5WaysShePlaysHardtoGet-hed

More from ترجمه‌ی محمد رادفر
تعریف دوباره ایی از اعتدال
سه قرن پیش منتسکیو، فیلسوف سیاسی مدعی شد که:« انسان وضعیت بهتری...
Read More