چهره مدرن کابل

دنیای کنونی خیلی خیلی به هم پیوسته تر از آن است که می توانیم تجسم کنیم. کلماتی چون کوکاکولا، اینترنت، شلوار لی، تحصیل، دوست و حتی آزادی، عمومی ترین و باورپذیرترین کلماتی هستند که همه زیر 30 ساله های هر نقطه جهان آن را حق خود می دانند.

هر پدیده و دستاورد اجتماعی بشر، بر اساس موقعیت هر فرهنگ، تنوع مخصوص خودش را می یابد. نمونه اش اسلام اندونزی و ایران و عربستان… مدرنیت و دمکراسی و وفا و خیانت و جفا و مردانگی و زنانگی نیز همان مسیر را می پیماید. مدرن بودن جوانان کابل نیز…

با وجود آنکه نگرانی در باره تقلبی و مصنوعی بودن این مدرنیت از یک زاویه می تواند درست باشد ولی نسبت قلابی بودن یا واقعی بودنِ خواسته های ساده جوانان کابلی را چه کسی می تواند تعیین کند جز خودشان و شیفتگی شان و در ادامه ضمن اندوختن تجربه کافی،  یافتن نوع تطبیق یافته تری از مدرنیت برای خودشان…

عکس های این مجموعه توسط مرتضی نیکوبذل عکاس ایرانی خبرگزاری رویتر گرفته شده است.

محمد هجران و ذبیح حسینی  خوانندگان گروه طنین بعد از ترک استودیو تلویزیونی
محمد هجران و ذبیح حسینی خوانندگان گروه طنین بعد از ترک استودیو تلویزیونی
یک زوج افغان در بازار کابل
یک زوج افغان در بازار کابل
مدل موی تازه اصلاح شده یک جوان
مدل موی تازه اصلاح شده یک جوان
خواننده افغان متین با دوست دخترش در کافه ایی در کابل
خواننده افغان متین با دوست دخترش در کافه ایی در کابل
دو دوست مشغول گفتگو در کنار یک قهوه خانه
دو دوست مشغول گفتگو در کنار یک قهوه خانه
داماد تازه از سلمانی در آمده در یکی از خیابان های مرکزی کابل
داماد تازه از سلمانی در آمده در یکی از خیابان های مرکزی کابل

 

 

 

 

Written By
More from سعید
زیتون پرورده
شکمو بودن، میل به کنترل و ابراز خرسندی از داشتن رازی که...
Read More