شهرهای آینده

Michael Sorkin استاد کالج معماری نیویورک و منتقد الگوهای شهرسازی کنونی، تجسم مشخص و عملی از خیابان های آینده در شهرها دارد. او در آخرین کتابش All Over the Map به طور مفصل به ایده های شهرسازی و روش های ماندگار برای محیط زیست سالمتر اشاره می کند.

Amsterdam-Ave -  Michael Sorkin  تاکید اصلی وی بر شهرهای بزرگ جهان نظیر نیویورک است، شهرهایی که در آینده محل اصلی سکونت بشر خواهند بود. او با قاطعیت تمام باور دارد که دو سد اصلی مشکلات کنونی فقر و مصرف بی رویه هستند که عملا خرخره زمین را گرفته اند و قدرت بازسازی طبیعت را به خطر انداخته اند.

NYCS_Vertical-Farm_Midtown-Manhattan  از دید وی با کم شدن فاصله درآمد بین اقشار ساکن شهر، بر مسئولیت پذیری آگاهانه شهروندان و درک درست همه اعمالی که به عنوان یک موجود زنده، از آنها سر می زند افزایش می یابد.

Michael Sorkin 3شهر هایی که وی امیدوار است در آینده شکل بگیرند از هر نظر مستقل هستند. غذا میوه، زباله و مقدار مصرف کربن و همه اکوسیستم، در یک چرخه مستقل و پایدار با هم هماهنگ خواهد بود.

Michael Sorkin 2 ایجاد مزارع عمودی، حذف اتومبیل شخصی، برپایی مزارع کوچک در پارکها، خیابان ها و حتی خانه ها بدون کم کردن فاصله اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ساکنین شهرها میسر نیست…

food-growing-cell

 

Empire state of mind – by Michael Sorkin

http://aeon.co/magazine/living-together/can-nyc-be-completely-self-reliant/

More from ترجمه‌ی محمد رادفر
تئوری جدید علمی در باره آگاهی و شعور
از 155 سال پیش و از زمانی که تئوری تکامل داروین، از دید...
Read More