عکاسِ پانک ها

Derek Ridgers  دهها سال است که عکاسی می کند. تخصصش در گرفتن تصاویری به یاد ماندنی از ستارگان موسیقی نظیر تام ویتس، شنایدا کانرز و دپش مود است. اما با پرتره هایش که از کلوپ پانک ها و نسل جوان لندن دهه 70 و 80 گرفته است شهرت بین المللی کسب کرد. خودش اعتراف می کند که:« عاشق ثبت تصاویر آدم هایی هستم که به عمد می خواهند دیده شوند»

می گویند دهن کجی های پانک های انگلیس به سبک زندگی مرسوم، رابطه مستقیم داشته است با دوره رکود اقتصادی، مارگارت تاچر و مدیریت محافظه کارانه ایی که تا 1990 بر انگلیس حکمفرما بود.

Derek Ridgers 8Derek Ridgers 7Derek RidgersSKINHEADSDerek Ridgers 2Derek Ridgers 9

More from سعید داورپناه
ترس از شادی و خوشبختی
روانشناسی روز به روز تعداد بیشتری از تعصب های حک شده در...
Read More