سال نو مبارک

همه ما خوشبختیم چون در این مجموعهِ میلیاردی کهکشانها، قرعه به تشکیل ساختمان کربنی ما زده شده است. شانسِ زندگی و تجربه حیات، آن هم به صورت یکی از پیچیده ترین ترکیباتی که زمین می تواست تهیه ببیند به اندازه همه کهکشانها، فرخنده است.

هر چه و هر که و هر موقعیتی داشته باشیم. بهترین اتفاق کیهان هستیم. کوتاهی ها و رنج ها هم، یک روز از میان ما انسان خوش شانس، به پشتکار مداوم و صبورانه همه ما، رخت خواهد بست.

سال نو مبارک

new year

More from مرد روز

چگونه یک بوسنده خارق العاده باشید

مردها نگرانند که بوسنده خوبی نباشند، یک نگرانی عمومی که ریشه اش...
بیشتر بخوان