کاریکاتور روز – دو نوع افراط در پوشش زنانه

Wgy5svGqQAeyN_tHYsfw7w

Alex Falco Chang – کوبا

http://www.cartoonmovement.com/cartoon/11916

More from مرد روز

شلوار سکسی زنانه انگشت شتری

  مشکل مد جدید  شلوار« انگشت شتری» این بود که بسیاری از زنانی که...
بیشتر بخوان