دوستی بین مردان رو به انقراض است

جامعه شناس امریکایی لیزا وید  در مقاله ایی با عنوان: « کمبود دوست، بحران مخفی در زندگی مردان امریکایی» با آوردن دلائل متعدد نشان می دهد که « دوستی بین مردان»  نه تنها در حال رنگ باختن بلکه رو به انقراض است.

male_friends.jpg.CROP.promo-mediumlarge

به قول دکتر Geoffrey Greif رابطه مردان « دوش به دوش» هم است و رابطه زنان «رو به رو» و به همین دلیل انواع دوستی متفاوت بین دو جنس رایج است. مردان از گفتگو، اعتماد و ابراز رازهای شخصی در جمع دوستی مردانه پرهیز می کنند.

وی معتقد است چهار شکل متفاوت دوستی مردانه وجود دارد. 1) دوست صمیمی که مدام در مجاورت او بودن دلپذیر است و احساس حمایت و توجه و شناخت شان از همدیگر نیز واقعی و اصیل است.  2) دوست معتمد که ملاقات و دیدار با آنها دلپذیر است. 3) دوست  محترم و رسمی 4) دوستی که یک آشنای قدیمی است و با اینکه مدتهاست همدیگر را می شناسند ولی در بین آشنایی شان فواصل طولانی بی خبری وجود دارد.

در تحقیقات دیگر، روانشناس امریکایی Niobe Way به مدت 4 سال تعدادی از دانش اموزان پسرِ یک دبیرستان را زیر نظر می گیرد و با طرح سئوال هایی، مصاحبه ایی را هر سال با آنها تهیه می بیند. دانش اموزان در سال اول دبیرستان خیلی راحت از وفا و دوستی و اشارات عاطفی نسبت به یک دوست مذکر حرف می زنند. هرچه به سنین 15 سال به بعد می رسند متوجه می شود که در کنار تشدید خطر خودکشی در این دوره سنی، نظر پسران در باره دوستی غیرعاطفی تر می شود و روابط صمیمی تبدیل به شادی های گذرا و جوک گفتن و … بدل می شود.

از دید وی دو دلیل اصلی برای دوری گزیدن و کم شدن حس دوستی  بین مردان جوان وجود دارد اول به خاطر شروع رابطه جدی و عاطفی تر با دختران در دوره دبیرستان است و دلیل دوم اتهامِ ظریف و دخترمسلک بودن و حتی گی بودن است که مردان جوان را از دوستی با همجنسان خود برحذر می سازد.

مردان جوان به آرامی می پذیرند که به حرف سنت و عرف جامعه و توقعی که از مردان وجود دارد گردن نهند و از همجنسان خود فاصله بگیرند. عاطفی نباشند و در لحظات سخت زندگی راز دل خود را با کسی در میان نگذراند. تغییراتی که مطالعات بهداشتی نشان داده است باعث افزایش خودکشی، افزایش اعتیاد و بیماری های روحی و افسردگی می شود.

 

Society Tells Men That Friendship Is Girly. Men Respond by Not Having Friends. By Katy Waldman
http://www.slate.com/blogs/xx_factor/2013/12/09/white_heterosexual_men_can_t_have_friends_gender_norms_are_to_blame.html?wpisrc=burger_bar
American men’s hidden crisis: They need more friends! – Lisa Wade
http://www.salon.com/2013/12/08/american_mens_hidden_crisis_they_need_more_friends/

More from سعید داورپناه
توصیه می کنم پیر نشوید
مجله گفتگو: ایا بشر خوشبختی هستی وودی آلن: از وقتی که خودم رو...
Read More