زنان و تمایل به مردان عوضی

سنگ صبور عزیزID-10089018

من زنی هستم 31 ساله و چه بخواهید باور کنید یا نه، خیلی هم خوشگل و خوش هیکل هستم. در دوران دانشگاه با یک دانشجو به مدت 2 سال رابطه خوب داشتیم و به نظر می رسید او از مردان اهل ازدواج و خانواده است. بعد از چند بار دعوا و متارکه من از این بازی موش و گربه خسته شدم و او را رها کردم.  از آن موقع تاکنون با چندین مرد آشنا شده ام ولی هیچکدام شان آدم های معمولی نبودند. یکی شان بدون لحظه ایی سکوت مدام حرف می زد. دیگری مرد بسیار ترسویی بود و روزی حداقل 5 قرص مسکِن می خورد و همیشه سر درد داشت. یکی شان بیکار بود ولی دوست داشت ولخرجی کند.از همه بدتر اینکه اکثرشان در اولین فرصت بدون کمترین حس تعهد مرا قال می گذاشتند و با زنان چاق و مسن و حتی معتاد روی هم می ریختند.

سرت را درد نیاورم. من کارم شده بود برای شان مادری کردن و محبت در صورتی که از آنها جوانتر بودم. هر موقع هم یک مرد عاقل و ظاهرا محترم و اهل خانواده به من احساس توجه می کند بلافاصله از او می گریزم چون فکر می کردم حوصله ام را سر خواهد برد. سنگ صبور عزیز من می خواهم به این وضع و تعقیب مردان عوضی خاتمه دهم. چه باید بکنم؟

سمیرا

 

سمیرای عزیزID-100202137

ببخش که لحنم صریح است ولی این چیزهایی که نوشتی شاید می تواند نمونه اشکاری از رفتار آدم هایی باشد که ضعف شخصیت دارند یا احساس کمبود می کنند. مهم نیست که زن باشند یا مرد. چند نکته ایی که اشاره کردی نظیر جذاب بودنت، تحصیلاتی که داشتی و  پذیرش مسئولیت و نگهداری از مردانی که مشکلات خصلتی دارند نشان دهنده این است که:

کمک به آدم های بی عرضه و صدمه دیده به تو قدرتی را که حس می کنی نداری به طور مصنوعی اعطا خواهد کرد. اما این بده بستان دو طرفهِ آدم های ضعیف است و همانطور که شاهد بودی همه آنهایی که از ترحم و حمایت تو برخوردار بودند در اولین فرصت برای احساس قدرت و سرپوش نهادن بر ضعف های شان، به سمت زنانی که مشکلاتی داشتند رفته اند و به تو که زنِ اهل خانواده و مسئولیت بودی پشت کردند. این درست همان کاری است که تاکنون از تو با دیدن مردان متعادل و قوی و احتمالا اهل تعهد و خانواده سر می زد. تنها فرق تو این است که تو پتانسیل برقراری یک رابطه سالم را داری.

سعی کن از این به بعد اگر یک مرد متعادل و موفق به تو توجه می کند از او فرار نکنی و خودت را شایسته او بدانی. سمیرای عزیز تو هیچ مشکل خاصی نداری فقط باید یاد بگیری تا به خودت در درجه اول احترام بگذاری و قدر و ارزش خودت را واقع بینانه محاسبه کنی. این احساس اعتبار و احترامی است که برای همه زنان و مردانی که بارها و بارها تعقیب شان برای یافتن همراه و همسر تبدیل به یافتن افراد نامناسب شده است بسیار ضروری و کلیدی است. ببخش که لحنم صریح بود.

 

 

http://www.freedigitalphotos.net

 

Written By
More from کیانا
سکس بدون عشق یا Friends With Benefits چیست
سلام سنگ صبور عزیز من دختر ۲۶ ساله‌ای هستم که دوماه پیش...
Read More