خشونت و سکس در تبلیغات لباس

از اواخر قرن بیستم، شیوه جدیدی از تبلیغات کالا بویژه در صنعت مد و لباس پا به عرصه وجود گذاشته است که خشونت بر علیه زنان را با نوعی « شوک تصویری» ارائه می دهد. هدف این تبلیغات جلب توجه هر چه بیشتر است و سکس و خشونت بر اساس تجربیات کمپانی های پولساز بیشترین جذبه را دارد. مجله Buzzfeed.com نمونه هایی از آنها را که در اکثر کمپانی های مد امریکا و اروپا شیوع یافته دستچین کرده است.

enhanced-buzz-wide-15323-1372343318-9

enhanced-buzz-wide-5615-1372340130-41

enhanced-buzz-wide-18938-1372339493-10

enhanced-buzz-wide-5596-1372341113-9

enhanced-buzz-wide-15311-1372343102-9

enhanced-buzz-25656-1372338004-8

More from مرد روز
عکاس معروف استرالیایی و زنان در ساحل
اثاری از عکاس خوش سلیقه و متخصص ایجاد لحظات فراموش نشدنی از...
Read More