قدرتِ صبر و تابلوی نقاشی

دانشگاه هاروارد، تابستان امسال سمیناری را تدارک دید در باره آموزش و پرورش که از سخنرانان خواسته شده بود به این سئوال جواب دهند که « در این دوره و زمانه سرعت و تغییر هر لحظه ایی، مبنای یک روش آموزش و یادگیری موثر چه می تواند باشد؟»

از جمله مدعوین Jennifer L. Robert بود که هم به عنوان استاد ِ تاریخ هنر و هم به عنوان رئیس دپارتمان رشته دکترا در مقابل تاثیرات دنیای  دیجیتال که مملو از شیوه های انتقال اطلاعت بسیار سریع و گذرا است پند و تکنیک آموزشی خودش را شرح دهد.

سخنران توضیح داد که در طی چند سال گذشته در کنار آماده کردن جزئیات برنامه های آموزشی دست به یک تجربه عملی در حین آموزش در باره صبر و تامل زده است که فکر می کند تاکید و معرفی آن بتواند برای سمینار جالب باشد.

خانم جنیفر رابرت به این نتیجه می رسد که برای تعلیمِ افزایش صبر و دقت در پدیده های آموزشی هر سال از دانشجویان کلاسش بخواهد که یک مقاله تحقیقی در باره  تابلوی نقاشی معروف « پسربچه و سنجاب» از نقاش قرن 18 امریکا John Singleton Copley تهیه ببینند.

.
maxresdefault

تمرکز اصلی این تکلیف درسی اساساً بر این مسئله است که دانشجویان دوره فوق لیسانس و دکترا به خودشان فرصت دهند تا از ریتم و هیجان سریع دنیای پیرامون فاصله بگیرند. برای این کار، آنها موظفند که در کنار نوشتن مقاله تحقیقی حتما و حتما 3 ساعت تمام به تابلوی مورد نظر خیره شوند.

او به عمد و با تخمین کاملا حساب شده ناشی از تجربه ایی که خودش داشته است 3 ساعت  تامل و دقت بر تابلو را لازم و ضروری دانسته است. خانم رابرت می افزاید: «دقائقی طول می کشد تا حس و حال موزه بر ریتمِ سراسر همهمهِ زندگی مسلط گردد. او به طور دقیق توضیح می دهد که در طی 3 ساعت تامل بر تابلو چگونه قدم به قدم توانسته است جزئیات تصویری در تابلو را به هم پیوند دهد. پیوندهایی نظیر اینکه خمیدگی لایه گوش پسر با تشابه دقیق، همان شکلی را دارد که شکم سنجاب تصویر شده است.»

تابلوی « پسربچه و سنجاب» به خودی خود نیز موضوعش نگه داشتن زمان، خیره شدن و حتی دور شدن از اتفاق  پیرامون و خیال ورزی است. انتخاب سنجاب که سمبل  حرکات سریع است، طرز نگه داشتن انگشتان، لیوان آب و پرده های پشت پرتره، همه و همه در خدمت ثبت و کند کردن زمان هستند.

از نظر این استاد تاریخ هنر، انسان امروزی قابلیت های زیادی کسب کرده است و می تواند به سرعت و در کمترین زمان ممکن قادر به تماس و تشخیص چندین پدیده در یک آن باشد ولی به همان نسبت از درجه تامل و ورود به لایه های عمیق تر تفکرشان کاسته شده است. او تلاش دارد به دانشجویانش نشان دهد که دیدن یک تصویر در یک لحظه، به دیدن و شناخت واقعی منجر نمی شود.

دکتر رابرت، استاد تاریخ هنر، مثال دقت و تامل و مدیریت زمان صرف شده بر هر موضوع را برای همه رشته های تحصیلی امری ضروری می داند و برای مثال پیشنهاد می کند که هر دانشجو بر اساس موضوعات درسی اش از دیدن یک ستاره تا تعمق در شکل یک کروموزم یا یک معماری بهره ببرد.

.

 

The Power of Patience
http://harvardmagazine.com/2013/11/the-power-of-patience

More from سعید داورپناه
من مرد خیلی حساسی هستم
نویسنده و شاعر امریکایی Rick Belden در مقاله ایی با عنوان «...
Read More