چرا بعضی ها از سکس می ترسند

ID-100176444

سنگ صبور خان یا خانم

آبتین هستم. امسال وارد 18 سالگی ام شدم و شاید برای تان عجیب باشد ولی قبل از آنکه پا به دنیای مردانگی بگذام چندین بار الکی عاشق شدم و چندین بار هم واقعی. هم کلک زدم و هم کلک خوردم. اصلا هم ناراضی نیستم. وضعیت من شاید عادی نباشد ولی با این همه هیچ وقت احساس بدی یا احساس خطر نکردم. این را می گویم چون دوست صمیمی دارم که چهار سال گذشته همکلاس بودیم و او تاکنون سکس نداشته است. نداشته است چون نخواسته است. این را می دانم چون توی جمعی که من می پلکم هست. او از سکس می ترسد. او از من روانا سالمتر است ولی می ترسد. من خودم کمی نگران اینده هستم که چه نوع مردی خواهم شد. ایا اهل خانواده و تعهد به یک نفر خواهم بود و از این نگرانی ها ولی در اصل دلم می خواهد دوستم از سکس نترسد. چه  کمکی از من ساخته است؟

 

آبتین عزیز

دوست تو دارد یک واکنش طبیعی نشان می دهد که تقریبا در همه جای دنیا مرسوم است. در غرب و بخصوص امریکای شمالی که سکس حتی در فروش ماکارونی و ماست هم نفوذ کرده است و فیلمها و داستانها و ترانه ها و لباسها و حتی درس و کار برای سکس و با سکس و به خاطر سکس  تصویر شده است هنوز بخشی زیادی از نوجوانان و جوانان را از سکس می ترسانند.

درست مثل این می ماند که به ما یاد می دادند که انشاهای خوب بنویسیم ولی همه انشا نویس های خوب را اذیت می کنند و می گویند ننویس. خیلی ها البته به خاطر قدرت هورمون های شان، ترس های ایجاد شده توسط خانواده و مذهب و بهداشت را رد می کنند. که البته  بعضی ها رفتارشان افراطی  و سهل انگارانه است. امیدوارم تو هم  به اندازه کافی بهداشت و سلامت را در حین تجربیاتی که داشتی رعایت کرده باشی.

متاسفانه اطلاع درستی در مورد آموزش جنسی در مدارس ایران ندارم ولی وقتی که مدارس دنیای ازاد  فقط و فقط در باره اجرای مکانیکی سکس و نحوه تولید مثل و یک عالم هشدار در باره خطرات رابطه جنسی است بعید نیست که وضع آموزش شما بهتر از اینطرف ها نباشد. سکس فقط یک کشتی گیری فیزیکی نیست که اعضای برجسته یک نوع بشر وارد اعضای فرو رفته یک نوع دیگر باشد و …

ترس و نگرانی اصلی که ایجاد می شود و گریبان دوستان نازنین امثال ترا می گیرد این است که شاید به خاطر طبع محافظه کارانه شان یا شیوه تربیت خانگی و اجتماعی شان، فقط بر خطرات عمل فیزیکی «سکس» توجه می کنند و خود را از انسانی ترین و زیباترین تجربه بشری محروم می کنند.

http://www.freedigitalphotos.net

 

Written By
More from کیانا
ماجرای عشق نیما و نشاط
اسمش نشاط بود و واقعاً چیزی جز نشاط نبود. نگاه ها بود...
Read More