عکاسی از زوج های منتظر فرزند

Romanova_Jana_Waiting_14.jpg.CROP.original-original
از ۳ سالِ پیش برای عکاس روس Jana Romanova رفت و آمد اجتماعی اش با دوستان، دستخوش تغییر شد چون ناگهان اغلب دوستانش، یکی بعد از دیگری باردار می شدند. او به فکرش رسید که با عکاسی از زوج هایِ منتظر فرزند، شروع هویت جدیدشان به عنوان والدین را ثبت کند. چه جایی صمیمی تر از رختخواب و آن هم نزدیک سحر… وقتی که زوج ها بدون هیچ  تظاهری، رفتارشان نسبت همدیگر را وقتی غرق خواب هستند نشان می دهند.

Jana Romanova توانست 40 زوج منتظر فرزند پیدا کند تا بتواند برای 40 هفته دورانِ حاملگی، عکی های در حال تغییر خانواده را داشته باشد. آخر هفته ها به سراغ سوژه هایش می رفت و حوالی 5 صبح از روی نردبانی که کنار تخت آنها قرار داده بود از آنها که غرق در خواب بودند عکس می گرفت.

Romanova_Jana_Waiting_23.jpg.CROP.original-original

Romanova_Jana_Waiting_16.jpg.CROP.original-original

Romanova_Jana_Waiting_01.jpg.CROP.original-original

Romanova_Jana_Waiting_25.jpg.CROP.original-original

 

More from سعید داورپناه
توصیه اجباری به زنان مجرد – ۸۰ سال پیش
دیدن این عکس های قدیمی که آموزش مطیع بودن قدم به قدم...
Read More