مردان پولدار طرفدار سینه های کوچکتر هستند

breast-facts-10

در طی نیم قرن اخیر، کشف راز دلبستگی مردان نسبت به سینه زنان، همراه با سایر کنجکاوی های بشر افزایش یافته است. ما می دانیم که میانگین وزن سینه زنان یک کیلو است. بیش از 60 درصد زنان، سینه های چپ بزرگتری دارند. اما در ضمن از شایعات مشهور ولی تایید نشده هم خبر داریم، مثلاً اینکه، زُل زدن به سینه زنان به مدت 10 دقیقه، 5 سال به طول عمر مردان می افزاید یا اینکه زنان انگلیس بزرگترین سینه ها را دارند و … اما تحقیقات علمی:

مردان پولدار طرفدار سینه های کوچکتر هستند

به نقل از نشریه Psychology Today و بر اساس تحقیقات دو روانشناس، میزان درآمد مردان رابطه مستقیم با سلیقه شان در باره  اندازه سینه زنان دارد. مردانی که درآمد بیشتر دارند ترجیح شان سینه کوچکتر است و مردانی که از امنیت اقتصادی برخوردار نیستند سینه های بزرگ، توجه شان را بیشتر جلب می کند. تفسیر منطقی می تواند این باشد که سینه درشت در دوره های باستانی ترِ تمدن بشری، نشانه دسترسی به منابع غذایی بیشتر بود. در ضمن، برای مردانی که حدس می زدند شاید در تهیه غذا موفق نباشند سینه درشت زنان، در حکم  تضمینی بود که باعث رفع نگرانیِ تغذیه فرزندان شان می شد.

مردانی که رفتار مناسبی با زنان ندارند ترجیح شان، سینه های درشت است

مردانی که حس خوبی نسبت به زنان ندارند و آنها را مایه دردسر و عامل مشکلات و ناراحتی های خودشان می دانند در این تحقیق بروز داده اند که توجه شان معطوف زنانی است که سینه های بزرگ دارند. در این تحقیق، 371 مرد انگلیسی 18 – 68 ساله با 5 نوع  مختلف اندازه فیزیکی زنان روبرو شده بودند و از آنها خواسته شده که تمایل خودشان را نسبت به اندازه پستان زنان ثبت کنند.

محققین در همان حین، جدولی از رفتارهای مختلف از جمله نگاه منفی به زنان را نیز در برابر این گروه قرار دادند تا احساس خودشان نسبت به زنان را بیان کنند. اکثریت مردانی که سینه های بزرگتر را جذابتر یافته اند از  جمله مردانی بودند که احساس خوبی نسبت به زنان نداشتند.

بخش اول

 

More from مهرانگیز پاشا
گالری عکس: اگر همسر آن مرد بودم چه می‌شد
همه ما در زندگی مدام در حال مقایسه و چانه زدن در...
Read More