خسرو و تورونتو

IMG_0279

تورونتو از یک نظر شهری ایرانی است. تورونتو بیش از ۳۰ سال است که میزبان مردان و زنان جوان ایرانی است که به همراه او رشد کرده اند. تورونتو نگهدارنده هزاران خاطره عشق و جدایی ایرانی است. در تمام نقاط تورونتو، نمونه های از آثار معماری، سینما و ابتکارات و تلاش های بازرگانی ایرانیان وجود دارد. ایرانیان در آن احساس غربت نمی کنند.

خسرو اِعقابی از ساکنین قدیمی تورونتو است. او سالها در این شهر کار کرده است. خسرو برای تورونتو چند طراحی داخلی ازمغازه های ایرانی آفریده است. خسرو چندین بار در این شهر عاشق شده است. خیابان ها، پارک ها و کوچه های پر درخت تورونتو، شاید هزاران بار با قدم های آرام و متفکرانه او همگام شده است. این 5 عکس هم بخشی از ادامه ثبت تورونتو توسط خسرو است.>

photo(8)

photo(1)

photo(6)

photo(5)

photo(3)

Written By
More from Saeed
چهار اصطلاح برای سلمانی مردانه
این روزها آرایشگرها باید بدانند که چه انتظاری از آنها دارید. برای...
Read More