سوگند، خواننده نسل نو مهاجر

سوگند 5 ساله بود که از ایران خارج شد. موسیقی او در ادامه سنت های نسل های مهاجری است که حق خود می دانند هم با فرهنگ کشور میزبان بزرگ شوند و با آن خو بگیرند و هم با تمام وجود دلبند ریشه های فرهنگی باشند که از آن کوچ کرده اند.

با ترانه های عاشقانه سوگند و با خشم، نگرانی و شادی هایش می شود ارتباط برقرار کرد. او تلاشی ندارد که لجام گسیخته، بر روی همه ارزش ها، مرام ها و زیبایی های کشور کهنسالش خط بکشد.


https://soundcloud.com/voiceofpersia/sogand-leben-leben

Written By
More from Saeed
ستایشِ زندگی آشفته
استاد دانشگاه نیویورک Katie Roiphe مقاله ایی را برای روزنامه فینانشیال تایمز...
Read More