۱۰ تمرین در ۱۰ دقیقه

طراح این ۱۰ تمرین بدن سازی،ادعا می کند که با ده دقیقه تمرین به اندازه یک ساعت انرژی خواهید سوزاند و ماهیچه ایجاد خواهید کرد. یک دقیقه برای هر تمرین صرف کنید و اگر بعضی از آنها در هر دو سمت بدن تکرار می شوند آنها را به ۳۰ ثانیه برای هر قسمت تبدیل کنید. تمرین ها باید بدون درنگ و به صورت مداوم اجرا شود. این تمرین را تا ۳ بار در هفته نیز می توانید انجام دهید.

1233 5 6 8

The 10-Minute Transformation

http://www.menshealth.com/fitness/10-minute-transformation

By Jill Yaworski, Photographs by Yasu + Junko

Written By
More from امید

کاریکاتور روز – کاندوم

[caption id="attachment_42421" align="aligncenter" width="567"] chitcatili moldova[/caption]   [caption id="attachment_42420" align="aligncenter" width="578"] skopje...
بیشتر بخوان
  • Ch Amirreza

    harchand ke in tamrinha energie adam ro takhlie mikonand vali yademon bashe ke mizane kame tamrin 30 daghighe dar rooz ast, 10 daghighe khaili kame