وقتی دنیا لخت می شود

s_t37_rtr1g7aw

عکاس نیویورکی Spencer Tunick در طی 20 سال گذشته توجه خودش را بر روی تهیه تصاویری کرده است که از ترکیب بدن لخت هزاران انسان با محیط های طبیعی و معماری ساخت بشر تهیه شده است. نیت اصلی او ایجاد مفهوم جدید از بدن انسان بدون هیچ قضاوت از پیش تعیین شده است. او می خواهد با درهم آمیزی جسم انسان با طبیعت پیرامون به نوعی از معماری دست یابد که از آن به عنوان « معماری جسم» یاد می کند.

s_t31_rtr2b2m4

s_t29_71594281

s_t25_94983877

s_t22_60302379

s_t20_rtr1qeab

s_t15_06034282

s_t14_rtr1pemx

s_t14_rtr1pemx

s_t09_62314249

s_t08_rtr341mm

The Naked World of Spencer Tunick

http://www.theatlantic.com/infocus/2012/07/the-naked-world-of-spencer-tunick/100344/

s_t19_rtr1qedz

http://www.spencertunick.com/

 

Written By
More from کیانا
چرا زنها از من متنفرند
سنگ صبور محترم کیانا خانم من مردی ۲۷ ساله و شاغل هستم....
Read More